لیست املاک

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

3 روز
3 روز

خرید ویلا شهرکی سنددار – محمودآباد کد 2046

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

5 روز
5 روز

خرید ویلا لوکس استخردار – محمودآباد 2045

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2044

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا مدرن و شیک_محمودآباد کد 2043

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت – محمودآباد کد 2042

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا مدرن جنگلی محمودآباد کد 2041

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا لوکس و مدرن _ محمودآباد کد 2040

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا مدرن و استخردار_محمودآباد کد2039

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا مدرن ارزان محمودآباد – کد 2038

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا شیک و ارزان – محمودآباد کد 2037

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا مازندران شهرکی – محمودآباد کد 2036

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شهرکی ارزان – محمودآباد 280 متر کد 2035

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا زیر قیمت – آمل 200 متر کد 2034

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا شهرکی ارزان – محموداباد 280 متر کد 2033

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شمال جنگلی – کد2032 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید و فروش ویلا شمال – کد 2030 محمودآباد

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا مدرن استخردار-محمودآباد 300مترکد2029

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلانیم پیلوت شهرکی-محمودآباد280متر کد2028

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد270متر کد 2027

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا ارزان – آمل 200 متر کد 2026

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا دوبلکس رومی – نور 240 متر کد2024

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا باغ شیک – محمودآباد500متر کد 2023

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت -محمودآباد 240متر کد 2022

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا با قیمت مناسب – شمال کد 2021

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

فروش ویلا استخردار – محمودآباد کد 2020

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا مدرن و لوکس- محمودآباد250متر کد2019

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

خرید ویلا باغ همکف – محمودآباد550 متر کد 2018

2,500,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 130 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 130 متر

خرید ویلا باغ شهرکی – شمال 450متر کد 2017

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت شمال – کد 2016 محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 105 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 105 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت – محمودآباد 270 متر کد 2014

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا لوکس با سند – محمودآباد کد2015

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت
لیست املاک
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – شمال 140متر کد 2012

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر
لیست املاک

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر
لیست املاک
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا نما سنگ – 200 متر محمودآباد کد 2011

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر
لیست املاک

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر
1 2 3 51
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید