محدثه علیزاده

درباره نویسنده

1779 Properties by محدثه علیزاده

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی در دریاکنار

630,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

630,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 850 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 850 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در منطقه جنگلی محمودآباد

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید باغ ویلا در محمودآباد

520,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

520,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در محمودآباد

220,000 تومان
1 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

220,000 تومان
1 تخت 1 حمام 240 متر

خرید ویلا جنگلی ویلا شمال

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی در شمال 109

330,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی در ویلا شمال

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس منطقه جنگلی چمستان

450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا طرح رومی جنگلی در شمال

800,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا شهرکی ساحل محمودآباد ویلا شمال

480,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 355 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

480,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 355 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال ارزان

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال محمودآباد

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا جنگلی محمودآباد

320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر
1 2 3 119