محدثه علیزاده

درباره نویسنده

1726 ملک توسط محدثه علیزاده

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا باغ تریبلکس لوکس – کد 2240 محمودآباد

7,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا در شمال – کد 2238

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا فلت جنگلی ارزان – کد 2237 محمودآباد

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

ویلا دوبلکس استخردار با سند – کد 2236 محمودآباد

4,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا لوکس استخردار – کد 2235 در شمال

4,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا لوکس استخردار – کد 2234 شمال

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

فروش ویلا باغ – کد 2233 مازندران

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا فلت جنگلی سنددار – کد 2232 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

خرید ویلا مدرن استخردار – کد 2231 جاده دریا

6,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا جنگلی شهرکی ارزان – کد 2230 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

فروش ویلا استخردار – کد 2229 شمال

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لوکس استخردار – کد 2228 مازندران

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

فروش ویلا تریبلکس شهرکی – محموداباد کد 2227

3,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 244 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 244 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا شهرکی با امکانات – محمودآباد کد 2226

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا مبله در شمال – کد 2225 محمودآباد

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید وبلا دوبلکس مدرن شهرکی – کد 2224 محمودآباد

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 215 متر

فروش ویلا باغ دوبلکس – کد 2223 نور

3,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 285 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 285 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا باغ استخردار – کد 2222 ایزدشهر

9,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا شهرکی سنددار – کد 2221 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خریدویلا باغ جنگلی – کد 2220 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

خرید ویلا باغ ارزان – کد 2219 محمودآباد

2,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا تریبلکس استخردار – کد 2218 شمال

5,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا دوبلکس در شمال – کد 2217

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا دوبلکس مدرن – کد 2216 مازندران

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

خرید ویلا باغ شمال – کد 2215

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

فروش ویلا دوبلکس – کد 2214 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا شهرکی جنگلی – کد 2213 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا جنگلی در شمال – کد 2212 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا مدرن ارزان – کد 2211 محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا مدرن استخردار – کد 2210 مازندران

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس منطقه جنگلی – کد 2209 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا ارزان – کد 2208 محمودآباد

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا لوکس مدرن – کد 2207 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 280 متر

خرید ویلا استخردار جنگلی – کد 2206 محمودآباد

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خانه باغی در مازندران – کد 2205 آمل

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر
1 2 3 48
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید