ملک برای ویلا شمال تا 1 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید باغ ویلا فلت در شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا با قیمت ارزان شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا شهرکی با بنای همکف در شمال

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید فروش ویلا زیر قیمت در شمال

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا باغ روستایی زیر قیمت در شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا داخل شهرک با نگهبانی

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا در بهترین منطقه جنگلی شمال

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

فروش ویلا جنگلی در سعادت آباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محمودآباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 235 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 235 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

لیست قیمت ویلا ارزان در شمال

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا لوکس چوبی

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

ویلا جنگلی چمستان نور

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا شهرکی ارزان محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا در منطقه ای جنگلی

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا در دریاکنار

10,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شهرکی زیر قیمت در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 290 متر

ویلا روستایی با متراژ بالا در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا در محمودآباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا فلت ارزان در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا نیم پیلوت اقساطی در محمودآباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا متراژ بالا با درختان چند ساله

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا شهرکی در سرخرود

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا ارزان قیمت جنگلی

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان مازندران

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا ارزان داخل شهرکی برند

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید فروش ویلا ارزان در شمال

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 215 متر

فروش ویلا چسبیده به جنگل

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا شهرکی با امنیت بالا

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 سال
4 سال

خرید ویلا شهرکی در نور

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا همکف ارزان در شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در سرخرود

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا باغ متراژ بالا در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 سال
4 سال

ویلا ارزان روستایی جنگلی در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 سال
4 سال

فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید