فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا جنگلی لوکس در نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

ویلانیم پیلوت استخردار ارزان در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا شهرکی دوبلکس قیمت مناسب در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا با شرایط اقساطی درشمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

خرید ویلا نما رومی دوبلکس

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا در بهترین منطقه شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا شهرکی زیر قیمت محمودآباد

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا حیاط دار با درخت میوه شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

فروش و خرید ویلا جنگلی

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

ویلا دوبلکس جنگلی محمودآباد شمال

1,150,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,150,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا دوبلکس جنگلی در محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

گرانترین شهرک شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا مدرن شهرکی در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

خانه باغ با سند تک برگ

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

خرید ویلا استخردار ارزان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 310 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان محموداباد

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت سیسنگان شمال

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا ارزان دوبلکس

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی ارزان محمودآباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 250 متر

خرید ویلا با توضیحات در شمال

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نوشهر با سند تک برگ

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

ویلا در ونوش

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا در سیسنگان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا باغ در منطقه شمال ونوش

1,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1300 متر

خرید ویلا ساحلی سیسنگان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا استخردار جنگلی رویان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا سنددار در نور

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

فروش باغ ویلا شهرکی محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

ویلا باغی زیبا در محمودآباد

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

خرید ویلا دوبلکس شهرکی شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا باغ ارزان در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

خرید ویلا شهرکی مبله در ونوش

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا شمال با قیمت مناسب

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

ویلا چمستان نزدیک جنگل

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

فروش ویلا جنگلی نیم پیلوت

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا شهرکی شیک در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

ویلا استخردار با متراژ بالا

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

لوکس ترین ویلای شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

خرید و فروش ویلا استخردار

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

ویلا باغ استخردار زیر قیمت در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

خرید زیباترین ویلا در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

خرید ویلا جنگلی نور

1,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

خانه باغ لوکس بزرگ شمال

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا ارزان در شهرکی برند محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا محمودآباد نیم پیلوت

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

ویلا شهرکی ارزان با حیاط سازی زیبا

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا نیم پیلوت استخردار در نور

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا دوبلکس جنگلی محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا دوبلکس در شمال و محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا باغ فلت در شمال

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا فلت سنددار در محمودآباد

1,450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا لوکس نیم پیلوت

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید خانه باغ در سرخرود

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

ویلا در محمودآباد تا 300 میلیون

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا دوبلکس شهرکی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا در شمال مازندران

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

خانه باغ شهرکی سنددار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

ویلا شهرکی سنددار در محموداباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا شمال با چشم انداز جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 356 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 356 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی استخردار در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا نیم پیلوت لوکس در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا شهرکی نیم پیلوت استخردار محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

باغ ویلا استخردار ارزان در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

ویلا نیم پیلوت شمال محموآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

ویلا شمال با استخر سرپوشیده

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

ویلا دوبلکس شهرکی لوکس در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا با زمین زیاد محمودآباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا ساحلی مبله در سرخرود

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

آپارتمان در رویان با ویو ساحلی

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا محمودآباد با سند تک برگ

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

ویلا نیم پیلوت سنددار شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

خانه باغ روستایی شیک در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان در محموداباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا لوکس شخصی ساز محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

ویلا کنار جنگل قیمت مناسب

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا جنگلی با سند در محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا در مجموعه تهرانی نشین محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا شیک مجموعه تهرانی نشین شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر
1 2 3 4 7

خرید ویلا شمال تا 1.5 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 1.5 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 1.5 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید