ملک برای ویلا شمال تا 1.5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی – نقلی 160 متری شمال کد 1979

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر

خرید ویلا با قیمت مناسب در شمال کد 1972

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت ارزان و شیک کد 1969

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال با شرایط کد 1967

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا فلت رومی در محمودآباد کد1966

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت ارزان در محموداباد کد 1965

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

خرید ویلا شهرکی مبله در شمال کد 1962

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا همکف در محمودآباد کد 1959

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نقلی داخل شهرک با شرایط اقساطی کد 1958

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1957

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی با شرایط اقساطی کد 1952

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی با نگهبانی کد 1951

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در منطقه محمودآباد کد 1947

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا فلت در محمودآباد کد 1939

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ روستایی ارزان کد 1932

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا با حیاط وسیع در شمال کد 1924

1,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی محمودآباد کد 1920

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت در شمال کد 1916

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ زیبا در محمودآباد کد 1915

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ جنگلی در محمودآباد کد 1914

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی در شمال کد 1913

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در محمودآباد کد 1912

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ارزان کلوده

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا دوبلکس جنگلی ارزان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا با شرایط اقساطی در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 225 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 225 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا همکف ارزان لوکس در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی با سند شش دانگ

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا ارزان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شهرکی مازندران

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا حیاط دار با سند

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

ویلا کوهستانی با چشم انداز رودخانه

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

ویلا باغ با استخر روباز

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن استخر در شمال

2,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا رومی ارزان در شمال

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر
1 2 3 4 12
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید