فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خانه باغ فلت در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی با نگهبان محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

ویلا استخردار نیم پیلوت شهرکی محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا دوبلکس در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا لوکس جنگلی با ویو سرسبز

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا نما سنگ ارزان شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا فلت داخل شهرک محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی مبله

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

ویلا شمال نیم پیلوت خرید

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا جنگلی در سعادت آباد شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

ویلا شهرکی با ویو جنگلی محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

ویلا در مجموعه شهرکی محمودآباد

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا در شهرک برند محموداباد

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلایی ارزان در شهرک برند

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا شمال محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

لوکس ویلا در مازندران

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان شمال

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت شیک در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت ویوی جنگلی در شمال

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت زیبای شهرکی

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت متراژ بالا

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا شهرکی نزدیک ساحل

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی محموداباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا در مجموعه تهرانی نشین کلوده

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی با بنای نیم پیلوت در شمال

1,550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 255 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 255 متر

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی در محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا نیم پیلوت لوکس

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا با نما سنگ در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خانه باغ سنددار در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

ویلا نیم پیلوت در کلوده محمودآباد

1,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی کلوده محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا نیم پیلوت در مجموعه تهرانی نشین

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا با سند تک برگ در شمال

1,830,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,830,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا دوبلکس با قیمت مناسب

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 255 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 255 متر

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا نیم پیلوت نما سنگ

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا شمال با مجوز ساخت

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا دوبلکس نما رومی شهرکی

1,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا جنگلی نما رومی محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

ویلای ارزان قیمت

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

ویلا شمال نزدیک جنگل

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

بهترین ویلای شهرکی

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

خرید ویلا در محموداباد شهرکی

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

خرید ویلا جنگلی شیک در محمودآباد

130,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

130,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 265 متر

ویلا شهرکی در روستاهای شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 265 متر

خرید ویلا با حیاط سازی زیبا در شمال

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا شمال ارزان دوبلکس

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا لوکس با حیاط بزرگ

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا شمال حیاط دار

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

خرید خانه باغ مبله در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا شهرکی ارزان در محموداباد

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا جنگلی شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

ویلا لوکس استخردار کلوده

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا شهرکی ساحلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا دوبلکس زیر قیمت در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید باغ ویلا مبله در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا دوبلکس شیک شهرکی در محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

خانه باغ زیر قیمت در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا شهرکی مبله محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا در شمال جنگلی

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت مجموعه تهرانی نشین

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا نیم پیلوت استخردار شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا شهرکی زیبا در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 288 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 288 متر

ویلا جنگلی زیر قیمت در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا شمال شهرکی نور

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا نیم پیلوت نزدیک جنگل

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت ساحلی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا حیاط دار در شمال

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خانه باغ جنگلی در محموداباد

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا قیمت مناسب نما رومی 

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا لوکس نیم پیلوت

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خانه باغ همکف استخردار در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

ویلا شهرکی با امکانات کامل

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا محمودآباد شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

ویلا باغ فلت داخل شهرک محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 650 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 650 متر

خرید ویلا باغ جنگلی در کلوده

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا لوکس شهرکی در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی نما رومی چمستان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

فروش ویلا استخردار

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 370 متر
1 2 3 4 5 7

خرید ویلا شمال تا 1.5 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 1.5 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 1.5 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید