ملک برای ویلا شمال تا 2 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا لاکچری در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا زیر قیمت شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا در کلوده

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا شمال دوبلکس

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا لوکس

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا لوکس ساحلی محمودآباد شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا لوکس شهرکی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا شیک شهرکی در محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا منطقه جنگلی

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

گرانترین ویلا مازندران

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا دوبلکس جنگلی نما رومی

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا زیر قیمت در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا لاکچری در محمودآباد شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 360 متر

فروش ویلا استخردار شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شمال جنگلی

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا لوکس جنگلی در شمال

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید کاخ ویلا محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا جنگلی در محمودآباد شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

فروش ویلا جنگلی استخردار

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

فروش ویلا باغ فلت در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا لوکس جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا باغ فلت استخردار در شمال

2,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا دوبلکس محمودآباد

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا طرح رومی جنگلی در شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر
1 10 11 12
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید