ملک برای ویلا شمال تا 2 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا شمال نیم پیلوت – محمودآباد کد 2085

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – آمل کد 2084

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا شهرکی محمودآباد – کد 2080

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا شمال موقعیت جنگلی – کد 2077 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2068

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا جنگلی شمال – کد 2067 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا ارزان قیمت همکف – کد 2066 محمودآباد

1,650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

خرید ویلا همکف استخردار با سند تک برگ-کد 2063

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا جنگلی نیم پیلوت – محمودآباد کد 2062

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

خرید خانه ییلاقی – کد 2059 نمارستاق

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید ویلا ییلاقی – نمارستاق کد 2058

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد کد 2056

1,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا قیمت مناسب شمال – آمل کد 2055

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا جنگلی نما رومی – محمودآباد کد 2053

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد کد 2051

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا فلت نما سنگ – محموداباد کد 2050

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2049

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت – محمودآباد کد 2042

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلانیم پیلوت شهرکی-محمودآباد280متر کد2028

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد270متر کد 2027

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا نیم پیلوت -محمودآباد 240متر کد 2022

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا با قیمت مناسب – شمال کد 2021

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ سنددار – محمودآباد 385 متر کد 2008

1,900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در شهرکی دنج – محمودآباد کد 1999

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد 250 متر زمین کد 1990

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا روستایی – 288 متر آمل کد 1987

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا شهرکی – 200 متر محمودآباد کد 1985

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا نیم پیلوت – آمل 200 متر کد 1984

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس – محمودآباد 230 متر کد 1976

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ استخردار ارزان در شمال کد 1954

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی اقساطی در شمال کد1948

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1941

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت در شمال کد 1940

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر
1 2 3 4 12
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید