فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا در شمال با سند مالکیت

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

ویلا دوبلکس شیک ارزان در محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

خرید ویلا لوکس با نگهبانی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

باغ ویلا دوبلکس در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا دوبلکس شهرکی شیک در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا لاکچری متراژ بالا

1,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 500 متر

ویلا ارزان لاکچری شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا لوکس چمستان قیمت مناسب

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا نما رومی دوبلکس شمال 

1,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 500 متر

فروش ویلا جنگلی اقساطی

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا جنگلی داخل شهرکی برند

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

ویلا دوبلکس نما رومی شهرکی شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

خرید ویلا جنگلی با بهترین امکانات

1,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 340 متر

ویلا در شهرکی جاافتاده با نگهبانی

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

کاخ ویلایی نیم پیلوت در شمال

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

خرید باغ ویلا شهرکی در شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

خرید ویلا با حیاط سازی شیک در شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

خرید ویلا با سونا و جکوزی

1,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

خرید باغ ویلا در محیط جنگلی

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

خرید آپارتمان ساحلی

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 000 متر

فروش ویلا دوبلکس لوکس در محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا دوبلکس طرح رومی جنگلی در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا دوبلکس شهرکی لوکس محمودآباد

1,950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا نما رومی لوکس شمال

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا دوبلکس شیک داخل شهرک محموداباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا لاکچری شهرکی برند

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

قیمت ویلا لوکس شمال

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

خرید ویلا در مجموعه تهرانی نشین شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

لوکس ویلا شمال

1,850,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

خانه باغ شیک در محموداباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

قیمت ویلا جنگلی محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

خرید ویلا باغ جنگلی در سیسنگان نور

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 530 متر

باغ ویلا نیم پیلوت در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

باغ ویلا جنگلی در شمال

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام

ویلا جنگلی شیک در رویان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

خرید خانه باغ منطقه جنگلی

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا نیم پیلوت استخردار در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا لوکس نیم پیلوت در نور

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی زیر قیمت در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

باغ ویلا جنگلی محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

خرید و فروش ویلا جنگلی

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا شیک جنگلی در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا جنگلی استخردار نوشهر

2,000,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 1000 متر

خرید خانه باغ جنگلی در سیسنگان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا شهرکی در سیسنگان شمال

2,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 400 متر

خرید ویلا ساحلی در سرخرود

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا شیک مدرن در محمودآباد

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 240 متر

خرید ویلا ساحلی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا شمال داخل شهرک جاافتاده

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا باغ استخردار جنگلی نور

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

ویلا باغ جنگلی دوبلکس در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 650 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 650 متر

ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان نور

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا لوکس با بنای دوبلکس

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

شیک ترین ویلا در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

قیمت ویلا شهرکی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا باغ جنگلی در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا لوکس در محموداباد

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 260 متر

کاخ ویلا دوبلکس در شمال

1,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

ویلا لاکچری شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا همکف استخردار در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا جنگلی دوبلکس در محمودآباد

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

ویلا شمال داخل شهرک برند

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 330 متر

خانه باغ دوبلکس در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

ویلا فلت استخردار لوکس در شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 600 متر

قیمت ویلا لوکس در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا محمودآباد با بنای دوبلکس

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خانه باغ در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

خرید ویلا با زمین زیاد در محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

خرید خانه باغ شیک در مازندران

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا دوبلکس لوکس در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 340 متر

خانه باغ در محموداباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 560 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 560 متر

خرید خانه باغ استخردار در رویان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 750 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 750 متر

خرید ویلا شیک در محموداباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

خرید خانه باغ روستایی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

ویلا ساحلی شهرکی در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا لاکچری با آلاچیق آبنما

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 500 متر

خرید ویلا دوبلکس در منطقه نور

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید کاخ ویلا جنگلی لوکس در شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا همکف ساحلی محمودآباد

1,650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر
1 2 3 4

خرید ویلا شمال تا 2 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 2 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 2 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید