فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا همکف ساحلی محمودآباد

1,650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

فروش ویلا دوبلکس لوکس در شمال

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا با فضای داخلی لوکس

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا شمال جنگلی قیمت مناسب

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

خانه باغ استخردار شهرکی

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

خرید ویلا داخل شهرک در رویان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا شهرکی شمال محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید خانه باغ چسبیده به جنگل

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا در شهرک دریاکنار

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

باغ ویلا شیک در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 530 متر

خرید ویلا جنگلی در نور

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا لوکس متراژ بالا در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

خرید ویلا لوکس با ویو جنگلی باغی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خانه باغ استخردار شهرکی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

ویلا جنگلی شیک در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا در محموداباد

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی چمستان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

فروش ویلا شمال داخل شهرک

2,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

خرید ویلا داخل شهرکی برند

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا محموداباد

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 311 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 311 متر

ویلا شهرکی شیک در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

فروش ویلا شیک در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

ویلا شهرکی لاکچری در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا مبله شهرکی محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

خرید ویلا لاکچری سعادت آباد چمستان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا لوکس نما رومی چمستان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا دوبلکس استخردار

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی با نگهبانی 24ساعته

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

فروش ویلا در محمودآباد شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی لاکچری

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خانه باغ لاکچری در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا لاکچری با ویو جنگلی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا لوکس نزدیک جنگل

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

ویلا نیم پیلوت طرح رومی در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا نیم پیلوت استخردار جنگلی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 410 متر

خرید ویلای لوکس در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شمال با نما سنگ کاری شده

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا ساحلی خط دریا

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا شهرکی دوبلکس

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا دوبلکس اقساطی در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید باغ ویلا دوبلکس در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 540 متر

خرید ویلا جنگلی با نما سنگ

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا نیم پیلوت ویوی جنگلی

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

ویلا باغ استخردار ارزان در شمال

1,750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

ویلا دوبلکس شهرکی استخردار در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

خرید فروش ویلا در شمال محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا لوکس شهرکی با نگهبانی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

ویلا باغ ساحلی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1100 متر

ویلا باغ دوبلکس لوکس در نور

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا دوبلکس رومی در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا دوبلکس لوکس در مازندران شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا شیک جنگلی در شمال مازندران

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا جنگلی متراژ بالا

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

خرید ویلا شیک نما رومی شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

فروش ویلا لوکس جنگلی

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

خرید باغ ویلا شهرکی سنددار

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 502 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 502 متر

خرید ویلا استخردار محمودآباد

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

فروش ویلا جنگلی دوبلکس

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

فروش ویلا جنگلی لوکس

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

ویلا لوکس استخردار در منطقه جنگلی

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 410 متر

ویلا داخل شهرک با ویلاهای یک شکل

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا دوبلکس محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 340 متر

خرید ویلا لاکچری در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا زیر قیمت شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا در کلوده

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا دوبلکس مدرن

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 230 متر

خرید ویلا شمال دوبلکس

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا لوکس

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

ویلا لوکس ساحلی محمودآباد شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

فروش ویلا لوکس شهرکی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

خرید ویلا شیک شهرکی در محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا فروشی شمال داخل شهرک محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا شمال ارزان جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

ویلا نیم پیلوت مدرن در شمال

1,650,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا استخردار جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

خرید ویلا منطقه جنگلی

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

بهترین ویلا دوبلکس در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

ویلا شهرکی با دید به جنگل

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

گرانترین ویلا مازندران

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا دوبلکس جنگلی نما رومی

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا شمال دوبلکس نور

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر
1 2 3 4

خرید ویلا شمال تا 2 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 2 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 2 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید