فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا لاکچری در محمودآباد شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 360 متر

ویلا استخردار نیم پیلوت در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

فروش ویلا استخردار شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی استخردار با ویو جنگلی

1,650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

گرانترین ویلا در مازندران

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 450 متر

ویلا باغ استخردار محمودآباد شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

خرید ویلا شهرکی چمستان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا جنگلی در کلوده

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

خرید کاخ ویلا محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا جنگلی با سند در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

خرید ویلا نیم پیلوت

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

خرید ویلا ساحلی نوشهر

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

خرید کاخ ویلا استخردار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

خرید ویلا شمال متراژ بالا محمودآباد

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1650 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1650 متر

خرید ویلا چسبیده به جنگل محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

خرید ویلا ساحلی در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 160 متر

فروش ویلا جنگلی در محمودآباد شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

فروش ویلا شهرکی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا دوبلکس استخردار در محمودآباد شمال

1,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

فروش ویلا لوکس محمودآباد

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا شیک در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

ویلا شهرکی شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا استخردار در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

فروش ویلا جنگلی استخردار

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

فروش ویلا باغ فلت در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

خرید ویلا لوکس استخردار

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا باغ شیک در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 630 متر

خرید ویلا لاکچری استخردار

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

ویلا لوکس جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی مازندران

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

ویلا باغ فلت استخردار در شمال

2,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

ویلا دوبلکس ارزان در شمال

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا دوبلکس محمودآباد

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

خرید ویلا دوبلکس شیک در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا در شمال با آلاچیق

1,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

خرید ویلا شمال استخردار نیم پیلوت

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

فروش ویلا دوبلکس جنگلی محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 290 متر

ویلا باغ دوبلکس در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا طرح رومی جنگلی در شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا دوبلکس منطقه جنگلی چمستان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا جنگلی در شمال

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر
1 2 3 4

خرید ویلا شمال تا 2 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 2 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 2 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید