فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا لوکس شهرکی در محمودآباد کد 1944

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا استخردار شهرکی درسرخرود کد1896

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس لوکس طرح رومی محمودآباد

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا مدرن با استخر و جکوزی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

باغ ویلا چسبیده به جنگل

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا شمال استخردار با سند

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

لوکس ویلا دوبلکس شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا باغ در بهترین منطقه محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خانه ویلایی متراژ بالا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لوکس در بهترین شهرک های محمودآباد

2,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

باغ ویلا شهرکی در شمال

2,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لوکس شهرکی سنددار شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

ویلا استخردار داخل شهرک با سند

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

لوکس ویلا استخردار شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

شهرک های معروف ایزدشهر

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا شمال دوبلکس

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا در رویان مازندران

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

باغ ویلا اطراف تهران

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا در نوشهر

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا شهرکی در منطقه ساحلی نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا جنگلی ساحلی در ونوش

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا ساحلی لاکچری رویان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا رویان جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش ویلا استخردار ونوش

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

منطقه ساحلی و جنگلی ونوش

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی ونوش به رویان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا شهرکی ساحلی در رویان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش ویلا ساحلی ونوش

2,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا دوبلکس در شهرکی خصوصی برند محمودآباد

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا باغ شهرکی در رویان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر
1 2 3 4

خرید ویلا شمال تا 2.5 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 2.5 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 2.5 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید