فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا دوبلکس لوکس – محمودآباد 280 متر کد 2003

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد کد 1964

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا لوکس شهرکی در محمودآباد کد 1944

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

ویلا استخردار شهرکی درسرخرود کد1896

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

باغ ویلا روستایی در متراژ بالا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

ویلا دوبلکس لوکس طرح رومی محمودآباد

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا مدرن با استخر و جکوزی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

باغ ویلا چسبیده به جنگل

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

ویلا شمال استخردار با سند

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

لوکس ویلا دوبلکس شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

ویلا لوکس با ویوی جنگلی در شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

ویلا باغ متراژ بالا در شمال کد 1759

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

ویلا باغ در بهترین منطقه محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

ویلاباغ جنگلی در ونوش

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

لوکس ویلا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

خانه ویلایی متراژ بالا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

ویلا لوکس در بهترین شهرک های محمودآباد

2,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

باغ ویلا شهرکی در شمال

2,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

ویلا لوکس شهرکی سنددار شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

ویلا استخردار داخل شهرک با سند

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

ویلا جنگلی دوبلکس نزدیک دریا

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا ساحلی مدرن و به روز

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

گرانترین شهرک های نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا ساحلی در نور

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا استخردار در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

لوکس ویلا استخردار شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

ویلا چلک شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

شهرک های معروف ایزدشهر

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

ویلا شمال دوبلکس

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

خرید ویلا در رویان مازندران

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

باغ ویلا اطراف تهران

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

فروش ویلا در نوشهر

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

فروش ویلا اکازیون در شمال

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

ویلا شهرکی در منطقه ساحلی نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا جنگلی ساحلی در ونوش

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ساحلی لاکچری رویان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا رویان جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

فروش ویلا استخردار ونوش

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

منطقه ساحلی و جنگلی ونوش

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

ویلا شهرکی ونوش به رویان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی ساحلی در رویان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا ساحلی ونوش

2,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

ویلا دوبلکس در شهرکی خصوصی برند محمودآباد

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا باغ شهرکی در رویان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا باغی استخردار شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2800 متر

خرید ویلا باغ پلاک اول ساحل

22,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 2100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

22,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 2100 متر

ویلا دوبلکس در منطقه جنگلی شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا دوبلکس استخردار

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

خرید ویلا لوکس دوبلکس شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

باغ ویلا شهرکی استخردار محمودآباد

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

ویلا شهرکی محموداباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

باغ ویلا لوکس در محمودآباد

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

خرید ویلا شیک شهرکی در ایزدشهر

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

باغ ویلا استخردار شمال

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

خرید ویلا لوکس در شمال 1395

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا شمال با طراحی کلاسیک

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

باغ ویلا استخردار جنگلی در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

ویلا شهرکی لوکس در محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی شیک در شمال

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

قطعه زمین شهرکی در ایزدشهر

2,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

ویلا شهرکی نما سنگ محموداباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

خانه باغ جنگلی شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا جنگلی در نور

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا شمال لاکچری

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خانه باغ سنددار در شمال محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1270 متر

ویلا باغ متراژ بالا سنددار در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

ویلا شمال دوبلکس با امکانات عالی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا شمال دوبلکس مبله

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا لوکس مبله در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا شمال با ویو ابدی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید کاخ ویلای دوبلکس در محمودآباد

2,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

خرید خانه باغ دوبلکس رومی در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

خرید ویلا باغ در کلوده محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

خرید ویلا باغ همکف استخردار در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا لوکس جنگلی محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا در شهرکی لوکس

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

خرید باغ ویلا دوبلکس در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

ویلا لوکس استخردار با زمین ورزش

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

ویلا شمال با متراژ زمین زیاد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر
1 2

خرید ویلا شمال تا 2.5 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 2.5 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 2.5 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید