ملک برای ویلا شمال تا 2.5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 روز
5 روز

خرید ویلا مازندران شهرکی – محمودآباد کد 2036

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا شمال جنگلی – کد2032 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلا باغ شیک – محمودآباد500متر کد 2023

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

فروش ویلا استخردار – محمودآباد کد 2020

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا باغ همکف – محمودآباد550 متر کد 2018

2,500,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 130 متر

خرید ویلا باغ شهرکی – شمال 450متر کد 2017

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا دوبلکس لوکس – محمودآباد 280 متر کد 2003

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد کد 1964

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا لوکس شهرکی در محمودآباد کد 1944

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا استخردار شهرکی درسرخرود کد1896

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

باغ ویلا روستایی در متراژ بالا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا دوبلکس لوکس طرح رومی محمودآباد

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا مدرن با استخر و جکوزی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

باغ ویلا چسبیده به جنگل

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شمال استخردار با سند

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

لوکس ویلا دوبلکس شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

ویلا همکف استخردار ارزان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا لوکس با ویوی جنگلی در شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ متراژ بالا در شمال کد 1759

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ در بهترین منطقه محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

ویلاباغ جنگلی در ونوش

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

لوکس ویلا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه ویلایی متراژ بالا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس در بهترین شهرک های محمودآباد

2,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

باغ ویلا شهرکی در شمال

2,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس شهرکی سنددار شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

ویلا استخردار داخل شهرک با سند

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی دوبلکس نزدیک دریا

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی مدرن و به روز

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

گرانترین شهرک های نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی در نور

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا استخردار در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

لوکس ویلا استخردار شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا چلک شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

شهرک های معروف ایزدشهر

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال دوبلکس

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در رویان مازندران

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ویلا اطراف تهران

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا در نوشهر

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا اکازیون در شمال

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در منطقه ساحلی نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی ساحلی در ونوش

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی لاکچری رویان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا رویان جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا استخردار ونوش

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

منطقه ساحلی و جنگلی ونوش

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی ونوش به رویان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی ساحلی در رویان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا ساحلی ونوش

2,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس در شهرکی خصوصی برند محمودآباد

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ شهرکی در رویان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا باغی استخردار شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ پلاک اول ساحل

22,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 2100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

22,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 2100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس در منطقه جنگلی شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا دوبلکس استخردار

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لوکس دوبلکس شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

باغ ویلا شهرکی استخردار محمودآباد

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی محموداباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ویلا لوکس در محمودآباد

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شیک شهرکی در ایزدشهر

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

باغ ویلا استخردار شمال

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لوکس در شمال 1395

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال با طراحی کلاسیک

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ویلا استخردار جنگلی در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی لوکس در محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی شیک در شمال

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

قطعه زمین شهرکی در ایزدشهر

2,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی نما سنگ محموداباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ جنگلی شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی در نور

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال لاکچری

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ سنددار در شمال محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1270 متر

ویلا باغ متراژ بالا سنددار در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال دوبلکس با امکانات عالی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال دوبلکس مبله

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس مبله در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال با ویو ابدی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید کاخ ویلای دوبلکس در محمودآباد

2,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید