ملک برای ویلا شمال تا 2.5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ در کلوده محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

خرید ویلا باغ همکف استخردار در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس جنگلی محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شهرکی لوکس

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

خرید باغ ویلا دوبلکس در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس استخردار با زمین ورزش

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال با متراژ زمین زیاد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی نوشهر

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس نما رومی شمال

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس در شهرک برند شمال

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

باغ ویلا سنددار در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس در محمودآباد شهرکی

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی جنگلی لوکس در شمال

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی محمودآباد شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ لوکس در محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لاکچری شهرک برند

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شیک در رویان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال در فریدونکنار

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ استخردار در محمودآباد

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید فروش ویلا لوکس در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شمال زیر قیمت

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا در شمال استخردار

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس جنگلی در محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نما رومی با ویو باغ و جنگل

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

قیمت ویلا جنگلی در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شهرکی ارزان در محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شهرکی در دریاکنار

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس جنگلی در نور

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا لاکچری با ویو جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نزدیک جنگل نما رومی

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی شیک در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شیک در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا با زمین زیاد

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 670 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 670 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس با طراحی مدرن

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ در محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

فروش ویلا لوکس داخل شهرک

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت طرح رومی در محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت شهرکی در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا شمال با نما سنگ کاری شده

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا متراژ بالا در محمودآباد

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی در ونوش و رویان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال متراژ بالا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لاکچری در منطقه جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی متراژ بالا

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی با ویو ابدی

2,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس در محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی سرخرود

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا روستایی جنگلی در شمال

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

باغ ویلا شمال جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 670 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 670 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لاکچری محمودآباد شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلاهای لوکس

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید کاخ ویلا جنگلی

2,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فروشی شمال داخل شهرک جاافتاده

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس طرح رومی در محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی دوبلکس نما رومی محمودآباد

2,700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس موقعیت جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا استخردار شمال ساحلی

2,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی با ویلاهای یک شکل

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

ویلا ساحلی تریبلکس داخل شهرک محمودآباد

2,300,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لاکچری شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال در محمودآباد

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی محمودآباد

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید