ملک برای ویلا شمال تا 5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا ساحلی استخردار لوکس

4,600,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 506 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 506 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا ساحلی در شهرک های برند ایزدشهر

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا ساحلی استخردار پلاک اول دریا

25,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 1600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 1600 متر

باغ ویلا جنگلی در ونوش

10,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا ساحلی شهرکی در ایزدشهر

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

مرغداری

1,000 تومان

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000 تومان

باغ ویلا استخردار در محموداباد

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا استخردار دوبلکس در محمودآباد

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

لاکچری ترین ویلا در شمال

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

ویلا باغ دوبلکس استخردار در شمال

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا دوبلکس لوکس در بابلسر

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا باغ استخردار در شمال

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید خانه باغ استخردار جنگلی

4,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

ویلا استخردار لوکس شمال

4,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا استخردار جنگلی در شمال

4,400,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,400,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا لوکس با استخر و جکوزی

4,500,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 1100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 1100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید خانه باغ استخردار

4,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ لاکچری شمال

4,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا باغ همکف استخردار در شمال

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

گرانترین ویلا استخردار در مازندران

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا دوبلکس شهرکی محموداباد

4,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید