ملک برای ویلا شمال تا 800 میلیون

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلاشهرکی نیم پیلوت درشمال کد 1936

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی کد 1933

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت رومی در محموداباد

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شهرکی جنگلی درمحمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا نقلی شیک در شمال

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا ارزان اقساطی در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی در شمال با قیمت مناسب

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا جنگلی شیک محمودآباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا روستایی فلت ارزان در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

باغ ویلا استخردار شهرکی در محموداباد

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 370 متر

ویلا جنگلی با قیمت ارزان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در محموداباد

740,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

740,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ متراژ بالا در محمودآباد

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1200 متر

ویلا نیم پیلوت استخردار

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

فروش ویلا ارزان و قیمت مناسب

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ جنگلی

780,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 450 متر

ویلا روستایی در آمل

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

ویلا جنگلی ارزان شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا روستایی ارزان در شمال

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا همکف جنگلی ارزان در شمال

800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ مبله شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 312 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 312 متر

خرید ویلا لوکس استخردار در محمودآباد شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا ارزان شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا جنگلی آمل

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا ارزان همکف روستایی

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا شهرکی ارزان در شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید و فروش ویلا شهرکی

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا ارزان و اقساطی در شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شمال فلت ارزان

770,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید