فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد کد 1942

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

خرید ویلا شهرکی با حیاط زیاد کد 1930

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان کد 1928

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

خانه باغ ارزان در شمال کد 1926

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

ویلا جنگلی کد 1925

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی ارزان کد1923

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1922

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا فلت در شمال کد 1916

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

ویلا باغ زیبا در محمودآباد کد 1915

900,000,000 تومان / 900000000
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان / 900000000
2 تخت 2 حمام 100 متر

خرید ویلا در محمودآباد کد 1912

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

ویلا نیم پیلوت محمودآباد کد1908

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 130 متر

ویلا روستایی جنگلی در شمال کد 1907

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

خرید ویلا باغ در مازندران کد 1898

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا شهرکی با سند شش دانگ

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی کلوده

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خانه کوهستانی

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا فلت شهرکی شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی محمودآباد

870,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا نیم پیلوت رومی در شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شمال خرید

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا شرایطی در محمودآباد

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا شهرکی نیم پیلوت محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی محموداباد

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

خانه ویلایی در شهرک شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا فروشی نیم پیلوت در شمال

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا شهرکی شیک با قیمت مناسب

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا شهرکی در بهترین روستاهای محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلاباغ روستایی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

ویلا شهرکی مدرن و ارزان در شمال

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

خرید ویلا در محمودآباد و رویان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا سنددار ارزان در شمال

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا روستایی زیبا در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

زیباترین ویلا در محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا لاکچری جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا ارزان در شهرک های برند شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا شمال شهرک قدیمی

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

فروش ویلا شهرکی با سند

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

خرید ویلا ارزان شهرکی در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

خانه باغ جنگلی در نور

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا جنگلی شمال در محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا ارزان در محمودآباد

860,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

860,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی با قیمت ارزان در محموداباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

بهترین ویلا شهرکی محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در رویان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا شمال همکف متراژ بالا

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 380 متر

خرید ویلا جنگلی با سند

890,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

890,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا شهرکی در شمال مازندران

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا شهرکی ارزان در شمال

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا در مجموعه شهرکی شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی سنددار و ارزان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا شهرکی ارزان با سند در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا شهرکی لاکچری نیم پیلوت

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا جنگلی دوبلکس

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا نیم پیلوت زیر قیمت

920,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

920,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا داخل شهرک ارزان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا در مجموعه شهرکی شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا ساحلی مبله در محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

ویلا فلت ارزان قیمت

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا شمال ارزان محمودآباد

960,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

960,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

فروش ویلا ارزان در چمستان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

ویلا شهرکی در محموداباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی زیبا در شمال

940,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

940,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

ویلا جنگلی داخل شهرکی در محموداباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان قیمت داخل شهرک

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا نیم پیلوت داخل شهرک

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

ویلا ارزان آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا ارزان دوبلکس محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

خرید ویلا شهرکی زیر قیمت در شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا نیم پیلوت محمودآباد شهرکی

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا با حیاط سازی زیبا در شمال

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا جنگلی ارزان در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

خرید ویلا در منطقه جنگلی محمودآباد

870,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

ویلا شیک ارزان نقلی محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

خرید ویلا ارزان آمل

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا شهرکی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
1 2

خرید ویلا شمال تا 900 میلیون در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 900 میلیون در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 900 میلیون تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید