ملک برای ویلا شمال تا 900 میلیون

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا شهرکی با حیاط زیاد کد 1930

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا نیم پیلوت ارزان کد 1928

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا جنگلی کد 1925

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1922

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا نیم پیلوت با قیمت مناسب کد 1901

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

خرید ویلا باغ در مازندران کد 1898

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

خانه کوهستانی

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا ارزان و اقساطی

890,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

890,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی شیک با قیمت مناسب

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا شهرکی در بهترین روستاهای محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلاباغ روستایی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا روستایی زیبا در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان شهرکی در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ جنگلی در نور

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان در محمودآباد

860,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

860,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال همکف متراژ بالا

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی دوبلکس

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا ساحلی مبله در محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا ارزان در چمستان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

ویلا شهرکی زیبا در شمال

940,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

940,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی داخل شهرکی در محموداباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان دوبلکس محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا جنگلی ارزان در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در منطقه جنگلی محمودآباد

870,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال محیطی جنگلی

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

ویلا نیم پیلوت نما سنگ شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا ارزان در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا روستایی نیم پیلوت در محمودآباد

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی در محموداباد

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

قیمت ویلا نیم پیلوت در محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید