ملک برای ویلا شمال تا 900 میلیون

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا شهرکی با حیاط زیاد کد 1930

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ارزان کد 1928

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی کد 1925

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1922

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا نیم پیلوت با قیمت مناسب کد 1901

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

خرید ویلا باغ در مازندران کد 1898

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

خانه کوهستانی

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا ارزان و اقساطی

890,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

890,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شهرکی شیک با قیمت مناسب

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا شهرکی در بهترین روستاهای محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلاباغ روستایی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا روستایی زیبا در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا ارزان شهرکی در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ جنگلی در نور

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا ارزان در محمودآباد

860,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

860,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شمال همکف متراژ بالا

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی دوبلکس

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا ساحلی مبله در محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا ارزان در چمستان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

ویلا شهرکی زیبا در شمال

940,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

940,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی داخل شهرکی در محموداباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا ارزان دوبلکس محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا جنگلی ارزان در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا در منطقه جنگلی محمودآباد

870,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شهرکی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شمال محیطی جنگلی

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

ویلا نیم پیلوت نما سنگ شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا ارزان در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید خانه باغ شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا روستایی نیم پیلوت در محمودآباد

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی در محموداباد

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

قیمت ویلا نیم پیلوت در محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید