فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی محمودآباد

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر
850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا شهرکی جنگلی ارزان در شمال

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در نور

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر
450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خانه باغ لوکس استخردار در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر
1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

خرید ویلا ساحلی مبله در رویان

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر
800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا شهرکی لوکس ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خانه باغ فلت در شمال

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر
550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

خرید ویلا شیک جنگلی محمودآباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر
1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا استخردار شیک در شمال

1,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر
1,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا دوبلکس شهرکی شیک در شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا دوبلکس لوکس و شیک

1,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر
1,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

خرید باغ ویلا لوکس استخردار در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 720 متر
950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 720 متر
1 2 3 11