فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا روستایی ارزان در کلوده محمودآباد

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا ارزان بین آمل و محموداباد

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا شهرکی سنددار ارزان در شمال

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا شهرکی ارزان با شرایط اقساطی

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

خرید خانه روستایی در آمل

360,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 126 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

360,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 126 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا جنگلی در شمال با قیمت مناسب

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا ارزان در شمال محموداباد

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا در علی آباد نوشهر ویلا ساحلی

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا ارزان شهرکی در محموداباد

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا جنگلی طرح رومی ارزان محموداباد

390,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

390,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا ارزان محمودآباد

330,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان شمال

240,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

240,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا همکف شهرکی ارزان در شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا باغ روستایی در محمودآباد

320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان در محموداباد

485,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

485,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر
1 2 3 7
مشاوره رایگان برای شما