فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا جنگلی طرح رومی ارزان محموداباد

390,000,000 تومان
3 خواب 2 حمام 230 متر
390,000,000 تومان
3 خواب 2 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان محمودآباد

330,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 265 متر
330,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 265 متر

خرید ویلا ارزان شمال

240,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 190 متر
240,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 190 متر

ویلا همکف شهرکی ارزان در شمال

250,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 180 متر
250,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 180 متر

ویلا باغ روستایی در محمودآباد

320,000,000 تومان
3 خواب 3 حمام 350 متر
320,000,000 تومان
3 خواب 3 حمام 350 متر

خرید ویلا ارزان در محمودآباد

280,000 تومان
2 خواب 2 حمام 200 متر
280,000 تومان
2 خواب 2 حمام 200 متر

فروش ویلا ارزان در شمال

200,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 230 متر
200,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 230 متر

خرید ویلا روستایی متراژ بالا

400,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 800 متر
400,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 800 متر

ویلا جنگلی در شمال

400,000 تومان
2 خواب 2 حمام 320 متر
400,000 تومان
2 خواب 2 حمام 320 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در آمل

450,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 1000 متر
450,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 1000 متر

ویلا ارزان در مجموعه تهرانی نشین شمال

290,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 23 متر
290,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 23 متر

خرید ویلا فلت ارزان در شمال

270,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 230 متر
270,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 230 متر
1 2 3 8