فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا ارزان محمودآباد

330,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر
330,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

خرید ویلا ارزان شمال

240,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 190 متر
240,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 190 متر

ویلا همکف شهرکی ارزان در شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر
250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا باغ روستایی در محمودآباد

320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر
320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا ارزان در محمودآباد

280,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر
280,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

فروش ویلا ارزان در شمال

200,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر
200,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا روستایی متراژ بالا

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 800 متر
400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 800 متر

ویلا جنگلی در شمال

400,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر
400,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

خرید ویلا شهرکی زیر قیمت در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر
350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان در شمال

280,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر
280,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان محمودآباد

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر
300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر
1 2 3 7