فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

ویلا باغ زیبا در محمودآباد کد 1915

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

ویلا روستایی جنگلی در شمال کد 1907

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

ویلاشهرکی درمحمودآباد کد1900

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

ویلا دوبلکس سنددار در محموداباد شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

ویلا ارزان در شمال 1

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

ویلا ارزان شهرکی در کلوده

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید و فروش ویلا شهرکی کلوده

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

باغ ویلا متراژ بالا در شمال

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

ویلا مدرن با استخر و جکوزی

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا شهرکی در مازندران

750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا باغ روستایی متراژ بالا در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

باغ ویلا در کلوده محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید و فروش ویلا دوبلکس لوکس

1,300,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلادوبلکس ارزان در محمودآباد

680,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

680,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

خرید ویلا روستایی در بهترین منطقه شمال

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

ویلا روستایی نیم پیلوت ارزان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا ارزان اقساطی در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلاباغ روستایی ارزان در محمودآباد

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا باغ متراژ بالا ارزان در شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا دوبلکس ساحلی رویان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا لاکچری جنگلی

600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

باغ ویلا اطراف تهران

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا ساحلی لوکس در سیسنگان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

خرید ویلا ارزان استخردار در شمال

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا شهرکی در رویان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا جنگلی در ونوش

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا توضیح دار در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
1 2 3 5
مشاوره رایگان برای شما