فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا جنگلی دوبلکس در محمودآباد

420,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 300 متر مساحت زمین
420,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 300 متر مساحت زمین

ویلا لوکس استخردار در شمال

470,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 320 متر مساحت زمین
470,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 320 متر مساحت زمین

ویلا ساحلی سرخرود

620,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 310 متر مساحت زمین
620,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 310 متر مساحت زمین

آپارتمان لوکس با ویو ساحلی

480,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 350 متر مساحت زمین
480,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 350 متر مساحت زمین

ویلا ساحلی تریبلکس داخل شهرک محمودآباد

kianshomal.com

2,300,000.000 تومان
5 خواب 6 حمام 260 متر مساحت زمین
2,300,000.000 تومان
5 خواب 6 حمام 260 متر مساحت زمین

ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

700,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 260 متر مساحت زمین
700,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 260 متر مساحت زمین

ویلا شهرکی شمال

450,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 270 متر مساحت زمین
450,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 270 متر مساحت زمین

ویلا باغ فلت استخردار در شمال

1,200,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 500 متر مساحت زمین
1,200,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 500 متر مساحت زمین

ویلا باغ استخردار در محمودآباد شمال

1,000,000.000 تومان
3 خواب 5 حمام 700 متر مساحت زمین
1,000,000.000 تومان
3 خواب 5 حمام 700 متر مساحت زمین

خرید ویلا باغ شمال

400,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 380 متر مساحت زمین
400,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 380 متر مساحت زمین

ویلا تریبلکس داخل شهرک در محمودآباد

1,200,000.000 تومان
5 خواب 4 حمام 350 متر مساحت زمین
1,200,000.000 تومان
5 خواب 4 حمام 350 متر مساحت زمین

ویلا در مجموعه تهرانی نشین شمال

400,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 240 متر مساحت زمین
400,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 240 متر مساحت زمین
1 2 3 6