فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا دوبلکس سنددار در محموداباد شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا ارزان در شمال 1

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا ارزان شهرکی در کلوده

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید و فروش ویلا شهرکی کلوده

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

باغ ویلا متراژ بالا در شمال

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

ویلا مدرن با استخر و جکوزی

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا شهرکی در مازندران

750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا باغ روستایی متراژ بالا در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

باغ ویلا در کلوده محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید و فروش ویلا دوبلکس لوکس

1,300,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلادوبلکس ارزان در محمودآباد

680,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

680,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

خرید ویلا روستایی در بهترین منطقه شمال

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

ویلا روستایی نیم پیلوت ارزان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر
1 2 3 10
مشاوره رایگان برای شما