فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

شهرکی ویلا

750,000,000 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان / 52
52 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا نیم پیلوت ارزان کلوده

570,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

570,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا همکف جنگلی

600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا جنگلی فروشی

600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا نیم پیلوت با استخر

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا جنگلی ارزان در کلوده محموداباد

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا جنگلی شیک و لوکس

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا روستایی کلوده

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا شهرکی لاکچری و زیبا

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا با شرایط اقساطی در شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 225 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 225 متر

ویلا محمودآباد با حیاط بزرگ

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا شهرکی با سند شش دانگ

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا دوبلکس مازندران

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا فلت رومی در محموداباد

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر
1 2 3 87
مشاوره رایگان برای شما