فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا در محمودآباد سنددار

500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر
500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

ویلا در دریاکنار

500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 260 متر
500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 260 متر

ویلا جنگلی در محموداباد

420,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
420,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا شمال با نما سنگ

480,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر
480,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

380,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر
380,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی در خزرشهر

390,000 تومان
2 تخت 3 حمام 235 متر
390,000 تومان
2 تخت 3 حمام 235 متر

خرید ویلا لوکس شهرکی محمودآباد

460,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
460,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا نما رومی منطقه جنگلی شمال

460,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
460,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا لوکس جنگلی در شمال

590,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر
590,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

خرید ویلا در محموداباد

400,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر
400,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا لوکس با شاهنشین

850,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر
850,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا نیم پیلوت در محمودآباد شمال

390,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
390,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
1 2 3 4 5 58