فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا نیم پیلوت ویوی جنگلی در شمال

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید باغ ویلا جنگلی در شمال

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر
650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

خرید کاخ ویلای دوبلکس در محمودآباد

700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر
700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا با سونا و جکوزی

520,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر
520,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

فروش ویلا نیم پیلوت لوکس

470,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
470,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید باغ ویلا در محیط جنگلی

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

خرید ویلا با نما سنگ در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت در کلوده محمودآباد

550,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر
550,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا با سند تک برگ در شمال

830,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر
830,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا دوبلکس شهرکی لوکس محمودآباد

780,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
780,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا نما رومی لوکس شمال

750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا لاکچری شهرکی برند

750,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر
750,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر
1 2 3 4 5 78