فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا شمال در محمودآباد

549,999,999 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر
549,999,999 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

خرید و فروش ویلا نیم پیلوت

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر
400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا باغ روستایی

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر
450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

خرید ویلا لوکس در شمال

700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر
700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا جنگلی محمودآباد ویلا شمال

450,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر
450,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

خرید ویلا لوکس شهرکی

780,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 218 متر
780,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 218 متر

ویلا شهرکی محمودآباد

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا شمال استخردار نیم پیلوت

530,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
530,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا شهرکی شمال

800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 360 متر
800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 360 متر

ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

440,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 230 متر
440,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 230 متر

فروش ویلا شهرکی محمودآباد

480,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 275 متر
480,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 275 متر

فروش ویلا دوبلکس جنگلی محمودآباد

700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 290 متر
700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 290 متر
1 54 55 56 57 58