فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا ساحلی در ونوش

550,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر
550,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا ارزان جنگلی شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر
350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید کاخ ویلا جنگلی

600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

فروش ویلا نیم پیلوت شهرکی در شمال

450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر
450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا شمال ارزان جنگلی

520,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر
520,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

فروش ویلا فوری مازندران

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی تا 150 میلیون

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر
350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا شهرکی مازندران

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا چمستان اوکازیون

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا نیم پیلوت مدرن در شمال

430,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 250 متر
430,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا ارزان شمال دوبلکس

420,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر
420,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا ارزان شهرکی نما رومی

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
1 56 57 58 59 60 78