فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا جنگلی محمودآباد و شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر
500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

خرید و فروش ویلا در محمودآباد

360,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
360,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا باغ جنگلی شهرکی محمودآباد

420,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر
420,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

ویلا داخل شهرک در محمودآباد شمال

300,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 250 متر
300,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک

280,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر
280,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا در شمال

320,000,008 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر
320,000,008 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

فروش ویلا لوکس در محمودآباد

380,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر
380,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

خرید ویلا شهرکی محمودآباد

440,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر
440,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا باغ در شمال

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 2700 متر
1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 2700 متر

ویلا جنگلی محمودآباد

320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر
320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر
700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا در شمال محمودآباد

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر
380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر
1 139 140 141 142
کمک خواستن؟ گپ زدن با ما