ملک برای فروش

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش ویلا دوبلکس استخردار – کد 2204 محمودآباد

6,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 420 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 420 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن – کد 2203 محمودآباد

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی – کد 2202 محمودآباد

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا لاکچری مدرن استخردار – کد 2201 مازندران

5,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

کاخ ویلا مدرن استخردار شهرکی – کد 2200 نور

6,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا مدرن شهرکی – کد 2199 نور

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت – کد 2198 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا شهرکی ارزان – کد 2196 مازندران

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا شهرکی ارزان – کد 2195 شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا استخردار و مدرن – کد 2194 محمودآباد

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا در منطقه باغی و جنگلی – کد 2193 محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا استخردار ارزان – کد 2192 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

ویلا استخردار جنگلی – کد 2191 محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا شهرکی در شمال – کد 2190 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا در شمال – کد 2189 محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا در شهرک لوکس – کد2188 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در شمال – کد 2187 محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا موقعیت جنگلی – کد 2186 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا باغ دوبلکس – کد 2185 در محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در مازندران- کد 2184 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا باغ استخردار لوکس – شمال کد 2182

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا شمال – کد 2181 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا لوکس مدرن در شهرکی برند – محمودآباد کد 2180

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا نما مدرن جنگلی – محموداباد کد 2179

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا دوبلکس ارزان شمال- کد 2178 محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا داخل شهرک با نگهبانی – کد 2177 محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

ویلا نیم پیلوت در منطقه جنگلی – محمودآباد کد 2176

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا دوبلکس سنددار ارزان – محمودآباد کد 2175

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 185 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 185 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا ارزان – کد 2173 محمودآباد

1,250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

فروش ویلا مدرن استخردار شهرکی – شمال کد 2172

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا مدرن استخردار – محمودآباد کد 2171

3,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا لوکس مدرن و استخردار – کد 2170 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا شمال دوبلکس – کد 2169 محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا نما مدرن ارزان – کد2168 محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر
1 2 3 4 32
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید