ملک برای فروش

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا لوکس استخردار – محمودآباد کد 2088

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا در شهرک جاافتاده – کد 2087 محمودآباد

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا موقعیت جنگلی – کد 2086 محمودآباد

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شمال نیم پیلوت – محمودآباد کد 2085

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – آمل کد 2084

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت اقساطی – محموداباد کد 2083

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

خرید ویلا استخردار با سند تک برگ – کد 2082 شمال

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد2081

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شهرکی محمودآباد – کد 2080

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – کد 2079 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شیک شهرکی – کد 2078 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شمال موقعیت جنگلی – کد 2077 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا فلت ارزان – آمل کد 2076

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – کد 2075 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا لوکس نما رومی – کد 2074 محمودآباد

5,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا مدرن استخردار – کد 2073 محمودآباد

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا دوبلکس رومی لوکس – محمودآباد کد 2072

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شهرکی قیمت مناسب – کد 2071 محمودآباد

1,550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا مدرن دوبلکس شمال – کد 2070 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2069

1,500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2068

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا جنگلی شمال – کد 2067 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا ارزان قیمت همکف – کد 2066 محمودآباد

1,650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا باغ استخردار لوکس – محمودآبادکد2065

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا دوبلکس رومی ارزان- محمودآباد کد2064

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

خرید ویلا همکف استخردار با سند تک برگ-کد 2063

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا جنگلی نیم پیلوت – محمودآباد کد 2062

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا با حیاط بزرگ- کد2061 محمودآباد

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

خرید ویلا کوهستانی ارزان – نمارستاق کد 2060

650,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 45 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 45 متر

خرید خانه ییلاقی – کد 2059 نمارستاق

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید ویلا ییلاقی – نمارستاق کد 2058

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید خانه قدیمی کوهستانی- کد 2057 نمارستاق

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد کد 2056

1,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا قیمت مناسب شمال – آمل کد 2055

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2054

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا جنگلی نما رومی – محمودآباد کد 2053

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر
1 2 3 4 34
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید