ملک برای فروش

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شهرکی با ویلاهای یک شکل

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

فروش ویلا جنگلی استخردار

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

فروش ویلا باغ فلت در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا نیم پیلوت با ویوی جنگلی

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی در محمودآباد شمال

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا لوکس جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا باغ فلت استخردار در شمال

2,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا دوبلکس محمودآباد

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا باغ استخردار در محمودآباد شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش تالار پذیرایی مجلل

0.10 تومان
1 تخت 1 حمام 2300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

0.10 تومان
1 تخت 1 حمام 2300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا لوکس در شمال

2,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا باغ دوبلکس محمودآباد

3,700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی داخل شهرک

2,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا دوبلکس شهرکی محموداباد

4,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا شهرکی شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا طرح رومی جنگلی در شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا تریبلکس داخل شهرک در محمودآباد

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر
1 27 28 29
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید