ملک برای فروش

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش ویلا نیم پیلوت – محمودآباد کد 2167

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 155 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 155 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

فروش ویلا قیمت مناسب – محمودآباد کد 2166

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2164

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 235 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 235 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلاباغ نما مدرن ارزان – شمال کد 2163

1,480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 158 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 158 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – شمال کد 2162

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد کد 2161

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – شمال کد 2160

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا لوکس استخردار – کد 2159 محمودآباد

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا ارزان قیمت – کد2158 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا دوبلکس مدرن منطقه جنگلی شمال – کد 2157

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

فروش ویلا نیم پیلوت سنددار – محمودآباد کد2156

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – شمال کد 2155

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 125 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 125 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

ویلا نیم پیلوت شمال – کد 2154 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا فلت جنگلی – شمال 2153

2,000,000,000 تومان
2 تخت 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – کد 2152 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

ویلا باغ فلت استخردار – محمودآباد کد 2151

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

ویلا استخردار با متراژ بالا-کد 2150 محمودآباد

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی استخردار – محمودآباد کد 2149

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا داخل شهرک با نگهبانی- کد 2148 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت در محمودآباد – کد 2147

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

ویلا باغ جنگلی در بهترین منطقه – کد2146 محمودآباد

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – کد 2145 محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

ویلا جنگلی ارزان قیمت در محمودآباد – کد2144

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد 230 متر2143

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید خانه باغ در شمال – کد 2142

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا روستایی ارزان سنددار – محمودآباد کد 2140

700,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا حیاط دار نما مدرن – کد 2139 محمودآباد

3,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2138

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید کاخ ویلا دوبلکس – کد 2137 محمودآباد

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد – کد 2136

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

خرید ویلا تریبلکس استخردار در شمال – کد 2135

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک – کد 2134 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا دوبلکس در منطقه جنگلی محمودآباد – کد 2133

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا شهرکی قیمت ارزان – کد 2132 محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر
1 2 3 4 5 32
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید