ملک برای فروش

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا ارزان در شمال 1

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس لوکس طرح رومی محمودآباد

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا ارزان بین آمل و محموداباد

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا ارزان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس زیبا محمودآباد

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید و فروش ویلا شهرکی کلوده

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

باغ ویلا متراژ بالا در شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا جنگلی فروش

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

لوکس ویلا دوبلکس

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خانه باغ

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا شهرکی با استخر روباز در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا مدرن با استخر و جکوزی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش ویلا شهرکی مازندران

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

کاخ ویلا شهرکی با استخر سرپوشیده

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

باغ ویلا چسبیده به جنگل

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی لوکس در کلوده

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا ویو جنگلی در محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا حیاط دار با سند

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خانه کوهستانی

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا در حومه محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا فلت شهرکی شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا نیم پیلوت شهرکی محمودآباد

870,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

کاخ ویلا لاکچری استخردار در شمال

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شمال استخردار با سند

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

ویلا کوهستانی با چشم انداز رودخانه

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی در مازندران

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا باغ با استخر روباز

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 480 متر

ویلا باغ با درختان میوه

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا مدرن استخر در شمال

2,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا رومی ارزان در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شمال 1827

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی لوکس در شهرک شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا داخل شهرک با شرایط عالی

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا لوکس در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا باغ روستایی متراژ بالا در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلاهای یک شکل شهرکی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا در شمال شیک

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

باغ ویلا لاکچری استخردار

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا فلت جنگلی در مازندران

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی جنگلی درمحمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

لوکس ویلا دوبلکس شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

باغ ویلا در کلوده محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا نیم پیلوت شیک با ویو جنگلی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا ارزان و با کیفیت

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شمال کد 1812

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش ویلا دوبلکس

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی در کلوده

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا نیم پیلوت رومی در شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی زیبا

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

باغ ویلا فلت استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید و فروش ویلا دوبلکس لوکس

1,600,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شمال خرید

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا دوبلکس در کلوده محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلادوبلکس رومی در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا شرایطی در محمودآباد

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی نیم پیلوت محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا همکف استخردار ارزان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا فلت حیاط دار محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید باغ ویلا با شرایط فروش اقساطی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا فلت جنگلی در محموداباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا لوکس شهرکی با ویو جنگلی

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلانیم پیلوت ارزان در محموداباد

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

فروش ویلا محمودآباد با سند

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید و فروش ویلا شهرکی محموداباد

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

باغ ویلا استخردار لوکس با سند

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا در شمال با ارزانترین قیمت

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلادوبلکس ارزان در محمودآباد

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خانه ویلایی در شهرک شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا مبله شهرکی با نگهبان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا مبله شهرکی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا لوکس با ویوی جنگلی در شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شهرکی سنددار ارزان در شمال

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا در شمال با سند

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

خرید ویلا روستایی در بهترین منطقه شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

ویلا فروشی نیم پیلوت در شمال

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

فروش ویلا شهرکی جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید و فروش ویلا دوبلکس شمال

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر
1 2 3 4 5 20
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید