فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا شهرکی در شمال

260,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 201 متر
260,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 201 متر

ویلا شمال در محمودآباد

549,999,999 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر
549,999,999 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

خرید و فروش ویلا نیم پیلوت

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر
400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا باغ روستایی

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر
450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

فروش ویلا شمال شهرکی

370,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر
370,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

خرید ویلا لوکس در شمال

700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر
700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا جنگلی شهرکی شمال

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر
300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا جنگلی داخل شهرک

700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر
700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

ویلا جنگلی محمودآباد ویلا شمال

450,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر
450,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

خرید ویلا لوکس شهرکی

780,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 218 متر
780,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 218 متر

ویلا شهرکی محمودآباد

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا شمال در محمودآباد

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
1 74 75 76 77 78 79