فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا در محمودآباد

430,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
430,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا باغ فلت در شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر
850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

خرید ویلا لوکس استخردار

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر
950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا نیم پلوت با ویوی جنگلی

600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

ویلا باغ شیک در شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 630 متر
850,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 630 متر

ویلا جنگلی در محمودآباد شمال

650,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 260 متر
650,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 260 متر

فروش ویلا متراژ بالا در شمال

550,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر
550,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

خرید ویلا باغی در محمودآباد

550,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر
550,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

خرید ویلا لوکس جنگلی

680,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر
680,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا شهرکی نیم پیلوت ویو جنگلی

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر
290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا قیمت مناسب در شمال

380,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر
380,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا جنگلی نیم پلوت محمودآباد

650,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر
650,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر
1 92 93 94 95 96 101