ملک برای باغ ویلا شمال

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلا باغ شیک – محمودآباد500متر کد 2023

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

خرید ویلا باغ همکف – محمودآباد550 متر کد 2018

2,500,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 130 متر

خرید ویلا باغ شهرکی – شمال 450متر کد 2017

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا باغ – محمودآباد استخردار 380متر کد 1981

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

ویلا باغ در شمال کد 1961

7,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا در شمال کد 1905

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

خرید ویلا باغ در مازندران کد 1898

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

کاخ ویلای متراژبالا لوکس در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

باغ ویلا استخردار زیر قیمت محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

خرید باغ ویلا لاکچری شمال

12,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 8000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 8000 متر

باغ ویلا چسبیده به جنگل

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

ویلا باغ با درختان میوه

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

باغ ویلا لاکچری استخردار

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید باغ ویلا با شرایط فروش اقساطی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

خرید ویلا باغ اقساطی درشمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 460 متر

خرید باغ ویلا ارزان در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 500 متر

ویلاباغ جنگلی در ونوش

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

خرید باغ ویلا با چشم انداز باغی

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

باغ ویلا شهرکی در شمال

2,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

فروش ویلا در منطقه جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

خرید ویلا باغ محمودآباد

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 540 متر

خرید خانه باغ ساحلی در رویان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

خرید ویلا باغ در منطقه شمال ونوش

1,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1300 متر

ویلا باغی زیبا در محمودآباد

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا باغی استخردار شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2800 متر

ویلا باغ استخردار زیر قیمت در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

باغ ویلا جنگلی در ونوش

10,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 3000 متر

باغ ویلا شهرکی استخردار محمودآباد

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

ویلا باغی لوکس شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

باغ ویلا استخردار شمال

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

باغ ویلا فروشی شمال

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

خرید باغ ویلا فلت در شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا شهرکی با بنای همکف در شمال

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

خرید خانه باغ در ایزدشهر شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

باغ ویلا فلت در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

باغ ویلا شهرکی محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 420 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 420 متر

خرید خانه باغ شیک در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

ویلا باغ متراژ بالا سنددار در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

خرید ویلا باغی در شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا باغ روستایی در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 5 حمام 490 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 5 حمام 490 متر

باغ ویلا مبله در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 670 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 670 متر

خرید باغ ویلا دوبلکس در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

باغ ویلا جنگلی در شمال

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام

باغ ویلا سنددار در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

باغ ویلا جنگلی محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

ویلا باغ سنددار در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

باغ ویلا استخر دار در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 340 متر

خرید ویلا باغ متراژ بالا در شمال

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

خرید باغ ویلا روستایی در شمال

550,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

باغ ویلا در شمال

510,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

510,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

باغ ویلا شیک در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 530 متر

خانه باغ استخردار در مازندران

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 705 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 705 متر

ویلا باغ روستایی

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

فروش ویلا باغ در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 530 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 530 متر

ویلا باغ متراژ بالا در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2500 متر

ویلا باغ در منطقه جنگلی نور

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 2900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 2900 متر

خرید باغ ویلا دوبلکس در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 540 متر

خرید ویلا باغ شهرکی در شمال

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا باغ با متراژ زیاد در محمودآباد

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا شمال داخل شهرک

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا باغ استخردار ارزان در شمال

1,750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

ویلا باغ روستایی ارزان در شمال

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

باغ ویلا ارزان قیمت در شمال

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

باغ ویلا شهرکی شیک در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 600 متر

باغ ویلا جنگلی

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا باغ در شمال

900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 580 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 580 متر

باغ ویلا شمال جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 670 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 670 متر

خرید باغ ویلا استخردار در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

ویلا فروشی متراژ بالا در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

خرید باغ ویلا استخردار در شمال

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

خرید ویلا باغ در محمودآباد

2,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 700 متر

خرید باغ ویلا در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 4300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 4300 متر

فروش ویلا باغ شمال مازندران

1,400,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا باغ جنگلی در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

فروش ویلا باغ فلت در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

خرید ویلا لاکچری استخردار

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید