فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا باغ – محمودآباد استخردار 380متر کد 1981

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

ویلا باغ در شمال کد 1961

7,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا در شمال کد 1905

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

خرید ویلا باغ در مازندران کد 1898

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

کاخ ویلای متراژبالا لوکس در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

باغ ویلا استخردار زیر قیمت محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

خرید باغ ویلا لاکچری شمال

12,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 8000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 8000 متر

باغ ویلا چسبیده به جنگل

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 9200 متر

ویلا باغ با درختان میوه

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

باغ ویلا لاکچری استخردار

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

خرید باغ ویلا با شرایط فروش اقساطی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا باغ اقساطی درشمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 460 متر

خرید باغ ویلا ارزان در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 500 متر

ویلاباغ جنگلی در ونوش

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

خرید باغ ویلا با چشم انداز باغی

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

باغ ویلا شهرکی در شمال

2,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

فروش ویلا در منطقه جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

خرید ویلا باغ محمودآباد

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 540 متر

خرید خانه باغ ساحلی در رویان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

خرید ویلا باغ در منطقه شمال ونوش

1,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1300 متر

ویلا باغی زیبا در محمودآباد

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا باغی استخردار شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2800 متر

ویلا باغ استخردار زیر قیمت در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

باغ ویلا جنگلی در ونوش

10,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 3000 متر

باغ ویلا شهرکی استخردار محمودآباد

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

ویلا باغی لوکس شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

باغ ویلا استخردار شمال

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

باغ ویلا فروشی شمال

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

خرید باغ ویلا فلت در شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا شهرکی با بنای همکف در شمال

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

خرید خانه باغ در ایزدشهر شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

باغ ویلا فلت در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

باغ ویلا شهرکی محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 420 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 420 متر

خرید خانه باغ شیک در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

ویلا باغ متراژ بالا سنددار در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

خرید ویلا باغی در شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا باغ روستایی در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 5 حمام 490 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 5 حمام 490 متر

باغ ویلا مبله در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 670 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 670 متر

خرید باغ ویلا دوبلکس در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

باغ ویلا جنگلی در شمال

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام

باغ ویلا سنددار در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

باغ ویلا جنگلی محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

ویلا باغ سنددار در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

باغ ویلا استخر دار در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 340 متر

خرید ویلا باغ متراژ بالا در شمال

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

خرید باغ ویلا روستایی در شمال

550,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

باغ ویلا در شمال

510,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

510,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

باغ ویلا شیک در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 530 متر

خانه باغ استخردار در مازندران

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 705 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 705 متر

ویلا باغ روستایی

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

فروش ویلا باغ در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 530 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 530 متر

ویلا باغ متراژ بالا در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2500 متر

ویلا باغ در منطقه جنگلی نور

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 2900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 2900 متر

خرید باغ ویلا دوبلکس در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 540 متر

خرید ویلا باغ شهرکی در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا باغ با متراژ زیاد در محمودآباد

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا شمال داخل شهرک

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا باغ استخردار ارزان در شمال

1,750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

ویلا باغ روستایی ارزان در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

باغ ویلا ارزان قیمت در شمال

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

باغ ویلا شهرکی شیک در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 600 متر

باغ ویلا جنگلی

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا باغ در شمال

900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 580 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 580 متر

باغ ویلا شمال جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 670 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 670 متر

خرید باغ ویلا استخردار در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

ویلا فروشی متراژ بالا در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

خرید باغ ویلا استخردار در شمال

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

خرید ویلا باغ در محمودآباد

2,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 700 متر

خرید باغ ویلا در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 4300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 4300 متر

فروش ویلا باغ شمال مازندران

1,400,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا باغ جنگلی در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

فروش ویلا باغ فلت در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

خرید ویلا لاکچری استخردار

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

باغ ویلا شمال

مشتريان عزيزو متقاضيان گران قدر باغ ويلا و خانه باغ در شمال

در اين قسمت تمايل دارم در مورد باغ ويلا و يا همان خانه باغ در شمال براي شما عزيزان مطالبي هرچند اندک ولي مفيد عنوان نمايم .

بي اغراق ميشود گفت که اکثريت قريب به اتفاق متقاضيان خريد ويلا در شمال

اگر توان خريد باغ ويلا يا خانه باغ در شمال را داشته باشند

اولويت اول آنها خانه باغ در شمال حتي خانه باغ ارزان و کوچک مي باشد

چون همان طور که از اسم آن مشخص است باغ ويلا يا خانه باغ در شمال به

ويلايي اطلاق مي شود که يک ويلا در فضايي ساخته شده که دور تا دور آن يا

قسمتي از حياط آن را باغ و درختان زيبا که معمولا درختان ميوه و مرکبات يا

درختان سياه ريشه از قبيل هلو ، شبرنگ ، گوجه سبز و غيره مي باشد احاطه کرده و فضايي جنگلي و زيبا به ويلا داده است.

باغ ويلا در شمال مي تواند يک باغ قديمي باشد که به تازگي ويلايي قشنگ داخل آن ساخته شده باشد

يا خانه باغ مي تواند يک خانه اي قديمي و يا خانه اي چوبی و یا خانه ای با سبک سنتي و قديمي باشد

که در داخل يک باغ قديمي و با درختان ميوه و مرکبات قديمي و بزرگ قرار گرفته است .

وقتي که عزيزان خريدار و متقاضي ويلا از فضاي شهري و دود و دم و ترافيک و شلوغي به شمال کشور جهت خريد باغ ويلا يا خانه باغ حتي خانه باغ ارزان و نقلي مراجعه مي کنند

وقتي داخل حياط باغ ويلا مي شوند وقتي درختان مرکبات مثلا پرتقال يا ليمو و

نارنگي را نظاره مي کنند و بوي بهار نارنج را استشمام مي نمايند

تصورشان بر اين است که از يک دنياي ماشيني و سخت و خسته کننده وارد دنيايي جديد

شده اند که جز آرامش و زيبايي و احساس سبکي  و طراوت چيزي  نمي بينيد .

البته باید متذکر شويم که خانه باغ در شمال يا باغ ميوه حتما اين نيست که يک

ويلا داخل يک باغ قرار گرفته که دور آن را صدها درخت ميوه يا درخت مرکبات يا باغ ميوه و باغ مرکبات احاطه کرده باشد
باغ ویلا شمال
باغ ويلا حتي به باغي ميوه يا مرکبات یا باغ سیاه ریشه مثل هلو و گوجه سبز که

بيش از حتی 10 درخت باشد نيز گفته ميشود که اين خانه باغ قيمتش مي تواند خيلي مناسب تر و ارزان تر از باغ ويلا يا

خانه باغي  باشد که باغ ميوه و درختان زياد ويلا را در بر گرفته باشند .

پس عزيزان خريدار حتي با پول کم و مناسب ميتوانند صاحب خانه باغ در شمال

گردند هر چند عزيزان با پول و سرمايه بيشتر مي توانند در شمال صاحب يک باغ ويلا که داخل باغ ويلايي لوکس و زيبا درختان ميوه و درختان پرتقال بزرگ و حتي

استخري ديدني و آلاچيق رويايي که همه اينها مي توانند در داخل يک خانه باغ باشد

يک مشتري گرامي را که خسته و گريزان از محيط شهري و شلوغ آمده را به وجد بياورد

البته اين را هم بايد بدانيم که باغ ويلا با خانه باغ يک سختي لذت بخشي نيز دارد که آن نگهداري باغ آن مي باشد

که عزيزان حتما بايد در فصل گرما مراقب درختان بوده و آبياري و آب دادن به

درختان مرکبات و درختان ميوه باغ ويلا از وظايف سخت و لذت بخش صاحبان باغ ويلا مي باشد.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید