ملک برای ویلا شمال

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 روز
1 روز

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2100

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

خرید بهترین ویلا شمال – کد 2097 محمودآباد

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

خرید ویلا دوبلکس حیاط دار – کد 2095 محمودآباد

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

فروش ویلا در شمال – کد 2091

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا شمال نیم پیلوت – محمودآباد کد 2085

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – آمل کد 2084

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – کد 2079 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا مدرن استخردار – کد 2073 محمودآباد

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا مدرن دوبلکس شمال – کد 2070 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلا با حیاط بزرگ- کد2061 محمودآباد

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا قیمت مناسب شمال – آمل کد 2055

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد کد 2052

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2044

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا مدرن و شیک_محمودآباد کد 2043

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا مازندران شهرکی – محمودآباد کد 2036

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید و فروش ویلا شمال – کد 2030 محمودآباد

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلانیم پیلوت شهرکی-محمودآباد280متر کد2028

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت -محمودآباد 240متر کد 2022

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا با قیمت مناسب – شمال کد 2021

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت شمال – کد 2016 محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 105 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 105 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت – محمودآباد 270 متر کد 2014

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا لوکس استخردار در شمال – 310متر کد 2010

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا باغ سنددار – محمودآباد 385 متر کد 2008

1,900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا دوبلکس ویو ابدی – محمودآباد کد 1991

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد 250 متر زمین کد 1990

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا فلت نماسنگ – 270 متر محمودآباد کد1988

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت – محمودآباد 140 متر کد 1982

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی – نقلی 160 متری شمال کد 1979

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1957

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

گرانترین ویلا در شمال کد 1955

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا مبله در شمال کد 1945

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا ارزان در شمال کد 1938

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلاشهرکی نیم پیلوت درشمال کد 1936

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا با حیاط وسیع در شمال کد 1924

1,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر
1 2 3 9
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید