ملک برای ویلا شمال

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 روز
5 روز

خرید و فروش ویلا شمال – کد 2030 محمودآباد

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلانیم پیلوت شهرکی-محمودآباد280متر کد2028

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

فروش ویلا نیم پیلوت -محمودآباد 240متر کد 2022

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا با قیمت مناسب – شمال کد 2021

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا نیم پیلوت شمال – کد 2016 محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 105 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 105 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا نیم پیلوت – محمودآباد 270 متر کد 2014

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلا لوکس استخردار در شمال – 310متر کد 2010

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا باغ سنددار – محمودآباد 385 متر کد 2008

1,900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد 250 متر زمین کد 1990

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا فلت نماسنگ – 270 متر محمودآباد کد1988

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت – محمودآباد 140 متر کد 1982

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا شهرکی – نقلی 160 متری شمال کد 1979

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1957

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

گرانترین ویلا در شمال کد 1955

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا مبله در شمال کد 1945

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا ارزان در شمال کد 1938

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلاشهرکی نیم پیلوت درشمال کد 1936

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا با حیاط وسیع در شمال کد 1924

1,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی ارزان کد1923

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در منطقه سرسبز شمال کد 1917

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا فلت در شمال کد 1916

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا باغ زیبا در محمودآباد کد 1915

900,000,000 تومان / 900000000
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان / 900000000
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا جنگلی در شمال کد 1913

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا روستایی جنگلی در شمال کد 1907

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا جنگلی در شمال کد 1895

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس سنددار در محموداباد شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت استخردار محموداباد

18,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

18,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس مازندران

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید و فروش ویلا شهرکی کلوده

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا ویو جنگلی در محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شمال استخردار با سند

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شمال 1827

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا لوکس در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

لوکس ویلا دوبلکس شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا نیم پیلوت رومی در شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شمال خرید

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلادوبلکس رومی در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلادوبلکس ارزان در محمودآباد

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

فروش ویلا شهرکی جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شهرکی ارزان با شرایط اقساطی

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا اقساطی در محمودآباد شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شهرکی ارزان در شمال مازندران

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا باغ متراژ بالا در شمال کد 1759

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شمال دوبلکس سنددار

1,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا باغ با شرایط اقساطی در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 460 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا در شمال داخل شهرک

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا دوبلکس اقساطی نزدیک جنگل

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 212 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 212 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلاباغ استخردار اقساطی در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا جنگلی در شمال با قیمت مناسب

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی سنددار در شمال

1,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا با سند تک برگ

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلاهای دوبلکس در شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لاکچری در شمال

4,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه ویلایی متراژ بالا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلای میلیاردی در شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی لوکس ارزان در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال کد 1715

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا دوبلکس شهرکی محموداباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا با کیفیت و ارزان در محموداباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال ساحلی ارزان

40,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

40,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

شمال ویلا دوبلکس

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا شمال تا 400 میلیون

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا جنگلی در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

گرانترین شهرک های نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلانیم پیلوت استخردار ارزان در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا با شرایط اقساطی درشمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا نما رومی دوبلکس

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در بهترین شهرک های شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا حیاط دار با درخت میوه شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا روستایی زیبا در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال نزدیک دریا

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا رومی استخردار در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان در شهرک های برند شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا اکازیون ساحلی نوشهر

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا مدرن شهرکی در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال محموداباد

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال دوبلکس

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید باغ ویلا در چالوس

3,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر
1 2 3 4
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید