ملک برای ویلا شمال

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس شمال خرید

16,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

16,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت سیسنگان شمال

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا با توضیحات در شمال

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال ساحلی و جنگلی

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا با استخر سر پوشیده در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی ارزان در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا استخردار ونوش

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا توضیح دار در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا فلت ساحلی شمال

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس نزدیک جنگل

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال با قیمت مناسب

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی شیک در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی شمال در محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شیک شهرکی در شمال

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شیک شهرکی در شمال محموداباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید زیباترین ویلا در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ دوبلکس شهرکی در محموداباد

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس در شمال و محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا فلت سنددار در محمودآباد

1,450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی طرح رومی ارزان محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

لوکس ویلا دوبلکس در شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال همکف متراژ بالا

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در شمال تا 980 میلیون

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در شمال مازندران

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت سنددار در محمودآباد شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در مجموعه شهرکی شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال با چشم انداز جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 356 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 356 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا استخردار شهرکی در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت شمال محموآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا محموداباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در شمال تا 300 میلیون

16,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

16,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا همکف جنگلی شمال

13,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

13,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ویلا لوکس در محمودآباد

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شیک شهرکی در ایزدشهر

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال با طراحی کلاسیک

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در مجموعه شهرکی شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت سنددار شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا زیر قیمت در محمودآباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا روستایی فلت ارزان در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شیک مجموعه تهرانی نشین شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لوکس شهرکی در ایزدشهر

900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ همکف جنگلی در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شیک جنگلی محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرک شمال محموداباد

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا استخردار نیم پیلوت شهرکی محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا داخل شهرک برند در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شمال با سند مالکیت

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ در محموداباد شمال

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال لاکچری

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ سنددار در شمال محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نما رومی دوبلکس شمال 

1,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال ارزان محمودآباد

960,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

960,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال دوبلکس با امکانات عالی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال دوبلکس مبله

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال نیم پیلوت خرید

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال ویو جنگلی

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شمال محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

کاخ ویلایی نیم پیلوت در شمال

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ویوی جنگلی در شمال

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در مجموعه تهرانی نشین کلوده

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا با نما سنگ در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت در کلوده محمودآباد

1,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در بهترین منطقه جنگلی شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا با سند تک برگ در شمال

1,830,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,830,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس طرح رومی جنگلی در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ در کلوده محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی سنددار در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت شیک در شمال

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

لوکس ویلا شمال

1,850,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 255 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 255 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال با مجوز ساخت

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال نزدیک جنگل

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ارزان در شمال

1,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا با حیاط سازی زیبا در شمال

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا مبله سنددار در شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

لیست قیمت ویلا ارزان در شمال

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال با تمام امکانات رفاهی

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال حیاط دار

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر
1 2 3 4
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید