ملک برای ویلا شمال

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال با متراژ زمین زیاد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید باغ ویلا مبله در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی شیک در رویان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی نوشهر

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس در شهرک برند شمال

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شمال جنگلی

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت استخردار شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ استخردار در شمال

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس نیم پیلوت در نور

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا حیاط دار در شمال

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی در سیسنگان شمال

2,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا با حیاط سازی زیبا در شمال

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال داخل شهرک جاافتاده

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان نور

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال در فریدونکنار

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

شیک ترین ویلا در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال نما سنگ جنگلی

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

کاخ ویلا دوبلکس در شمال

1,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال داخل شهرک برند

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی مبله در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا تریبلکس با شاهنشین در شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی شیک در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال منطقه جنگلی

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا حیاط سازی شیک در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی سنددار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 255 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 255 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا شهرکی در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در شمال با شرایط اقساطی

1,480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال با نما سنگ

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نما رومی با ویو باغ و جنگل

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا با حیاط سازی شیک در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

قیمت ویلا جنگلی در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال همکف جنگلی

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت طرح رومی در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس در منطقه نور

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید کاخ ویلا جنگلی لوکس در شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال جنگلی قیمت مناسب

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان تا 250 میلیون در شمال

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی دریا کنار شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال با قیمت مناسب

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت شیک در شمال

1,450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال نما رومی سفید

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا اقساطی شهرکی در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شیک فلت در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شیک نیم پیلوت جنگلی در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شمال داخل شهرک

2,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شیک در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی لاکچری در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا دوبلکس رومی در شمال

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت شهرکی در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلای لوکس در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی در نور

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا متراژ بالا در محمودآباد

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا زیر قیمت در شمال

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در مجموعه تهرانی نشین شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس اقساطی در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا همکف شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شمال با ویوی جنگلی

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مبله در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان روستایی جنگلی در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس رومی سعادت آباد

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال متراژ بالا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا ارزان در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا داخل شهرک قدیمی و جاافتاده

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی رومی در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

بهترین ویلا شهرکی شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس رومی در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در مجموعه شهرکی محمودآباد شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس نما سنگ در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال روستایی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لاکچری در منطقه جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی متراژ بالا

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شهرکی در کلوده

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش بهترین ویلا شهرکی شمال

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا زیر قیمت در شمال

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

عکس ویلا جنگلی

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ استخردار شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال نیم پیلوت نما سنگ

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر
1 2 3 4
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید