ملک برای ویلا شمال

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلاهای لوکس

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید کاخ ویلا جنگلی

2,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

گرانترین ویلا شمال

5,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 420 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 420 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس جنگلی نما رومی

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا جنگلی در چمستان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا زیر قیمت در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فروشی جنگلی

530,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لاکچری در محمودآباد شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا با متراژ بالا در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال ارزان شهرکی

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی در شمال

1,380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس جنگلی در شمال

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ در کلوده

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 730 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 730 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال لاکچری

3,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال تا 150 میلیون

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

قیمت ویلا شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در شمال 3 خواب

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال نزدیک جنگل

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی در محمودآباد شمال

1,550,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,550,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت با حیاط وسیع در محمودآباد

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس موقعیت جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس جنگلی در شمال مازندران

750,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شیک در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ شیک در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس شیک در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ استخردار در محمودآباد شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در شمال با آلاچیق

1,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس استخردار در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شیک در شمال

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس شهرکی محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال استخردار

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی در شمال

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 201 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 201 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا نیم پیلوت

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی شهرکی شمال

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال استخردار نیم پیلوت

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک

850,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ دوبلکس در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در شمال محمودآباد

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در شمال ارزان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا استخردار شهرکی

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی در شمال

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر
1 2 3 4
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید