ملک برای خانه باغ

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خریدویلا باغ جنگلی – کد 2220 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خانه باغی در مازندران – کد 2205 آمل

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا باغ استخردار لوکس – شمال کد 2182

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلاباغ نما مدرن ارزان – شمال کد 2163

1,480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 158 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 158 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید خانه باغ در شمال – کد 2142

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ ارزان – محمودآباد کد 2098

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ استخردار ارزان در شمال کد 1954

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ استخردار مبله کد 1949

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ روستایی ارزان کد 1932

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ اقساطی در شمال کد1921

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ جنگلی در محمودآباد کد 1914

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ استخردار کد1899

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

باغ ویلا متراژ بالا در شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

باغ ویلا در کلوده محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا باغ در بهترین منطقه محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلاباغ روستایی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا باغ سنددار اقساطی

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا باغ متراژ بالا ارزان در شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ استخردار مبله در محموداباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا باغ جنگلی استخردار محمودآباد

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش خانه باغ متراژ بالا

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا باغ جنگلی سنددار در رویان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

شهرک های ساحلی شمال کشور

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ با سند تک برگ

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ جنگلی در نور

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا باغ ساحلی در رویان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا باغ ارزان در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ با سند ششدانگ

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ استخردار در محموداباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا باغ استخردار در محمودآباد شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا باغ فلت در شمال

1,750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید خانه باغ در سرخرود

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ شهرکی سنددار در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ استخردار ساحلی در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

باغ ویلا استخردار ارزان در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر
1 2 3 4
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید