فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خانه باغ استخردار ارزان در شمال کد 1954

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

خانه باغ استخردار مبله کد 1949

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

خرید خانه باغ روستایی ارزان کد 1932

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

خانه باغ ارزان در شمال کد 1926

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

خرید خانه باغ اقساطی در شمال کد1921

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خانه باغ جنگلی در محمودآباد کد 1914

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

خانه باغ استخردار کد1899

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

باغ ویلا متراژ بالا در شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

خانه باغ

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

باغ ویلا در کلوده محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

ویلا باغ در بهترین منطقه محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

ویلاباغ روستایی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

خرید ویلا باغ سنددار اقساطی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

ویلا باغ متراژ بالا ارزان در شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

خانه باغ استخردار مبله در محموداباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

ویلا باغ جنگلی استخردار محمودآباد

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

فروش خانه باغ متراژ بالا

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

ویلا باغ جنگلی سنددار در رویان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

شهرک های ساحلی شمال کشور

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خانه باغ با سند تک برگ

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

خانه باغ جنگلی در نور

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

خرید ویلا باغ ساحلی در رویان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا باغ ارزان در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

خانه باغ با سند ششدانگ

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ استخردار در محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

خرید ویلا باغ استخردار در محمودآباد شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا باغ فلت در شمال

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید خانه باغ در سرخرود

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

خانه باغ شهرکی سنددار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ استخردار ساحلی در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

باغ ویلا استخردار ارزان در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

خانه باغ لوکس استخردار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

باغ ویلا استخردار جنگلی در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

ویلا با باغ مرکبات شمال

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

خانه باغ زیبا در محمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

خانه باغ روستایی شیک در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

خرید خانه باغ در ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

خرید ویلا در روستای محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خانه باغ فلت در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

خرید و فروش خانه باغ

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

خرید خانه باغ نیم پیلوت

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

باغ ویلا استخردار شهرکی در محموداباد

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 370 متر

خانه باغ لاکچری استخردار در شمال

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 360 متر

خانه باغ جنگلی شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

باغ ویلا دوبلکس در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ سنددار در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1270 متر

خانه باغ سنددار در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

خرید خانه باغ دوبلکس رومی در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

خانه باغ دوبلکس استخردار در شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

خانه باغ شیک در محموداباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

خانه باغ متراژ بالا در محمودآباد

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1200 متر

خرید خانه باغ مبله در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خانه باغ زیر قیمت در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید خانه باغ منطقه جنگلی

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ استخردار در محمودآباد

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

خانه باغ لوکس در محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خانه باغ جنگلی در محموداباد

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خانه باغ همکف استخردار در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

خرید خانه باغ جنگلی در سیسنگان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خانه باغ ارزان در شمال

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا باغ فلت داخل شهرک محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 650 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 650 متر

خرید ویلا باغ زیر قیمت در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

خانه باغ جنگلی ارزان در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

خرید خانه باغ متراژبالا

1,300,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 300 متر

خرید خانه باغ زیر قیمت در محمودآباد

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

خرید خانه باغ استخردار جنگلی

3,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

خرید خانه باغ در نور

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

خرید خانه باغ روستایی در نور

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

خرید خانه باغ اقساطی در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خانه باغ شهرکی در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خانه باغ جنگلی

780,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 450 متر

خانه باغ شیک در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

خانه باغ دوبلکس در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

خانه باغ در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

فروش خانه باغ با نما رومی

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید خانه باغ شیک در مازندران

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خانه باغ در محموداباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 560 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 560 متر

خرید خانه باغ شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید خانه باغ استخردار در رویان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 750 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 750 متر

خرید خانه باغ روستایی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

خرید خانه باغ جنگلی در چمستان

500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر
1 2

خانه باغ
مشتريان عزيز و متقاضيان گران قدر باغ ويلا و خانه باغ در شمال

در اين قسمت تمايل دارم در مورد خانه باغ و يا همان ویلا باغ در شمال

براي شما عزيزان مطالبي هرچند اندک ولي مفيد عنوان نمايم .

بي اغراق ميشود گفت که اکثريت قريب به اتفاق متقاضيان خريد ويلا در شمال

اگر توان خريد باغ ويلا يا خانه باغ در شمال را داشته باشند

اولويت اول آنها خانه باغ در شمال حتي خانه باغ ارزان و کوچک مي باشد

چون همان طور که از اسم آن مشخص است

خانه باغ يا باغ ویلا در شمال  به ويلايي اطلاق مي شود

که يک ويلا در فضايي ساخته شده که دور تا دور آن يا قسمتي از حياط آن را باغ

و درختان زيبا که معمولا درختان ميوه و مرکبات يا درختان سياه ريشه

از قبيل هلو ، شبرنگ ، گوجه سبز و غيره مي باشد احاطه کرده

و فضايي جنگلي و زيبا به ويلا داده است.

باغ ويلا در شمال مي تواند يک باغ قديمي باشد

که به تازگي ويلايي قشنگ داخل آن ساخته شده باشد

يا خانه باغ مي تواند يک خانه اي قديمي و يا خانه اي چوبی

و یا خانه ای با سبک سنتي و قديمي باشد

که در داخل يک باغ قديمي و با درختان ميوه و مرکبات قديمي و بزرگ قرار

گرفته است .

وقتي که عزيزان خريدار و متقاضي ويلا از فضاي شهري و دود و دم و ترافيک و

شلوغي به شمال کشور جهت خريد باغ ويلا يا خانه باغ حتي خانه باغ ارزان و

نقلي مراجعه مي کنند

وقتي داخل حياط خانه باغ مي شوند وقتي درختان مرکبات مثلا پرتقال يا ليمو و

نارنگي را نظاره مي کنند و بوي بهار نارنج را استشمام مي نمايند

تصورشان بر اين است که از يک دنياي ماشيني و سخت و خسته کننده

وارد دنيايي جديد شده اند

که جز آرامش و زيبايي و احساس سبکي  و طراوت چيزي  نمي بينيد .

البته باید متذکر شويم که خانه باغ در شمال يا باغ ميوه حتما اين نيست که يک

ويلا داخل يک باغ قرار گرفته که دور آن را صدها درخت ميوه يا درخت مرکبات يا باغ

ميوه و باغ مرکبات احاطه کرده باشد
خانه باغ
باغ ويلا حتي به باغي ميوه يا مرکبات یا باغ سیاه ریشه مثل هلو و گوجه سبز که

بيش از حتی 10 درخت باشد نيز گفته ميشود

که اين خانه باغ قيمتش مي تواند خيلي مناسب تر و ارزان تر از باغ ويلا يا

خانه باغي  باشد که باغ ميوه و درختان زياد ويلا را در بر گرفته باشند .

پس عزيزان خريدار حتي با پول کم و مناسب ميتوانند صاحب خانه باغ در شمال

گردند .

هر چند عزيزان با پول و سرمايه بيشتر مي توانند در شمال صاحب يک خانه باغ

که داخل باغ ويلايي لوکس و زيبا درختان ميوه و درختان پرتقال بزرگ و حتي

استخري ديدني و آلاچيق رويايي که همه اينها مي توانند

در داخل يک خانه باغ باشد يک مشتري گرامي را که خسته و گريزان از محيط

شهري و شلوغ آمده را به وجد بياورد .

البته اين را هم بايد بدانيم که ویلا باغ با خانه باغ يک سختي لذت بخشي نيز

دارد که آن نگهداري باغ آن مي باشد

که عزيزان حتما بايد در فصل گرما مراقب درختان بوده و آبياري و آب دادن به

درختان مرکبات و درختان ميوه باغ ويلا از وظايف سخت و لذت بخش صاحبان خانه

باغ مي باشد.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید