فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خانه باغ استخردار ارزان در شمال کد 1954

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خانه باغ استخردار مبله کد 1949

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید خانه باغ روستایی ارزان کد 1932

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خانه باغ ارزان در شمال کد 1926

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید خانه باغ اقساطی در شمال کد1921

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خانه باغ جنگلی در محمودآباد کد 1914

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خانه باغ استخردار کد1899

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

باغ ویلا متراژ بالا در شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خانه باغ

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

باغ ویلا در کلوده محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا باغ در بهترین منطقه محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلاباغ روستایی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا باغ سنددار اقساطی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا باغ متراژ بالا ارزان در شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

شهرک های ساحلی شمال کشور

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خانه باغ با سند تک برگ

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خانه باغ جنگلی در نور

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا باغ ساحلی در رویان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا باغ ارزان در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خانه باغ استخردار در محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا باغ استخردار در محمودآباد شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید خانه باغ در سرخرود

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خانه باغ شهرکی سنددار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ لوکس استخردار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ویلا استخردار جنگلی در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ زیبا در محمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ روستایی شیک در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید خانه باغ در ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ فلت در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ جنگلی شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر
1 2 3 4

خانه باغ
مشتريان عزيز و متقاضيان گران قدر باغ ويلا و خانه باغ در شمال

در اين قسمت تمايل دارم در مورد خانه باغ و يا همان ویلا باغ در شمال

براي شما عزيزان مطالبي هرچند اندک ولي مفيد عنوان نمايم .

بي اغراق ميشود گفت که اکثريت قريب به اتفاق متقاضيان خريد ويلا در شمال

اگر توان خريد باغ ويلا يا خانه باغ در شمال را داشته باشند

اولويت اول آنها خانه باغ در شمال حتي خانه باغ ارزان و کوچک مي باشد

چون همان طور که از اسم آن مشخص است

خانه باغ يا باغ ویلا در شمال  به ويلايي اطلاق مي شود

که يک ويلا در فضايي ساخته شده که دور تا دور آن يا قسمتي از حياط آن را باغ

و درختان زيبا که معمولا درختان ميوه و مرکبات يا درختان سياه ريشه

از قبيل هلو ، شبرنگ ، گوجه سبز و غيره مي باشد احاطه کرده

و فضايي جنگلي و زيبا به ويلا داده است.

باغ ويلا در شمال مي تواند يک باغ قديمي باشد

که به تازگي ويلايي قشنگ داخل آن ساخته شده باشد

يا خانه باغ مي تواند يک خانه اي قديمي و يا خانه اي چوبی

و یا خانه ای با سبک سنتي و قديمي باشد

که در داخل يک باغ قديمي و با درختان ميوه و مرکبات قديمي و بزرگ قرار

گرفته است .

وقتي که عزيزان خريدار و متقاضي ويلا از فضاي شهري و دود و دم و ترافيک و

شلوغي به شمال کشور جهت خريد باغ ويلا يا خانه باغ حتي خانه باغ ارزان و

نقلي مراجعه مي کنند

وقتي داخل حياط خانه باغ مي شوند وقتي درختان مرکبات مثلا پرتقال يا ليمو و

نارنگي را نظاره مي کنند و بوي بهار نارنج را استشمام مي نمايند

تصورشان بر اين است که از يک دنياي ماشيني و سخت و خسته کننده

وارد دنيايي جديد شده اند

که جز آرامش و زيبايي و احساس سبکي  و طراوت چيزي  نمي بينيد .

البته باید متذکر شويم که خانه باغ در شمال يا باغ ميوه حتما اين نيست که يک

ويلا داخل يک باغ قرار گرفته که دور آن را صدها درخت ميوه يا درخت مرکبات يا باغ

ميوه و باغ مرکبات احاطه کرده باشد
خانه باغ
باغ ويلا حتي به باغي ميوه يا مرکبات یا باغ سیاه ریشه مثل هلو و گوجه سبز که

بيش از حتی 10 درخت باشد نيز گفته ميشود

که اين خانه باغ قيمتش مي تواند خيلي مناسب تر و ارزان تر از باغ ويلا يا

خانه باغي  باشد که باغ ميوه و درختان زياد ويلا را در بر گرفته باشند .

پس عزيزان خريدار حتي با پول کم و مناسب ميتوانند صاحب خانه باغ در شمال

گردند .

هر چند عزيزان با پول و سرمايه بيشتر مي توانند در شمال صاحب يک خانه باغ

که داخل باغ ويلايي لوکس و زيبا درختان ميوه و درختان پرتقال بزرگ و حتي

استخري ديدني و آلاچيق رويايي که همه اينها مي توانند

در داخل يک خانه باغ باشد يک مشتري گرامي را که خسته و گريزان از محيط

شهري و شلوغ آمده را به وجد بياورد .

البته اين را هم بايد بدانيم که ویلا باغ با خانه باغ يک سختي لذت بخشي نيز

دارد که آن نگهداري باغ آن مي باشد

که عزيزان حتما بايد در فصل گرما مراقب درختان بوده و آبياري و آب دادن به

درختان مرکبات و درختان ميوه باغ ويلا از وظايف سخت و لذت بخش صاحبان خانه

باغ مي باشد.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید