ملک برای خانه باغ

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خانه باغ استخردار ارزان در شمال کد 1954

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خانه باغ استخردار مبله کد 1949

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید خانه باغ روستایی ارزان کد 1932

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خانه باغ ارزان در شمال کد 1926

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید خانه باغ اقساطی در شمال کد1921

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خانه باغ جنگلی در محمودآباد کد 1914

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خانه باغ استخردار کد1899

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

باغ ویلا متراژ بالا در شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خانه باغ

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

باغ ویلا در کلوده محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا باغ در بهترین منطقه محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلاباغ روستایی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ سنددار اقساطی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ متراژ بالا ارزان در شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ استخردار مبله در محموداباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ جنگلی استخردار محمودآباد

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش خانه باغ متراژ بالا

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ جنگلی سنددار در رویان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

شهرک های ساحلی شمال کشور

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ با سند تک برگ

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ جنگلی در نور

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ ساحلی در رویان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ ارزان در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ با سند ششدانگ

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ استخردار در محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ استخردار در محمودآباد شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ فلت در شمال

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید خانه باغ در سرخرود

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ شهرکی سنددار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ استخردار ساحلی در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ویلا استخردار ارزان در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ لوکس استخردار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ویلا استخردار جنگلی در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا با باغ مرکبات شمال

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ زیبا در محمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ روستایی شیک در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید خانه باغ در ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در روستای محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ فلت در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش خانه باغ

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ نیم پیلوت

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

باغ ویلا استخردار شهرکی در محموداباد

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ لاکچری استخردار در شمال

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ جنگلی شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

باغ ویلا دوبلکس در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ سنددار در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ سنددار در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ دوبلکس رومی در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ دوبلکس استخردار در شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ شیک در محموداباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ متراژ بالا در محمودآباد

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ مبله در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ زیر قیمت در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ منطقه جنگلی

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ استخردار در محمودآباد

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ لوکس در محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ جنگلی در محموداباد

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ همکف استخردار در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ جنگلی در سیسنگان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ ارزان در شمال

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ فلت داخل شهرک محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 650 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 650 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ زیر قیمت در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ جنگلی ارزان در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ متراژبالا

1,300,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ زیر قیمت در محمودآباد

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ استخردار جنگلی

3,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ در نور

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ روستایی در نور

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ اقساطی در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ شهرکی در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ جنگلی

780,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ شیک در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ دوبلکس در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش خانه باغ با نما رومی

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ شیک در مازندران

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ در محموداباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 560 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 560 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ استخردار در رویان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 750 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 750 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ روستایی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ جنگلی در چمستان

500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید