فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد 250 متر زمین کد 1990

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

خرید ویلا فلت نماسنگ – 270 متر محمودآباد کد1988

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

خرید ویلا نیم پیلوت – محمودآباد 140 متر کد 1982

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر

خرید ویلا شهرکی – نقلی 160 متری شمال کد 1979

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1957

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

گرانترین ویلا در شمال کد 1955

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا مبله در شمال کد 1945

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

ویلا ارزان در شمال کد 1938

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

ویلاشهرکی نیم پیلوت درشمال کد 1936

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

ویلا با حیاط وسیع در شمال کد 1924

1,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی ارزان کد1923

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

خرید ویلا در منطقه سرسبز شمال کد 1917

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

ویلا فلت در شمال کد 1916

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

ویلا باغ زیبا در محمودآباد کد 1915

900,000,000 تومان / 900000000
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان / 900000000
2 تخت 2 حمام 100 متر

ویلا جنگلی در شمال کد 1913

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

ویلا روستایی جنگلی در شمال کد 1907

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

خرید ویلا جنگلی در شمال کد 1895

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

ویلا دوبلکس سنددار در محموداباد شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا نیم پیلوت استخردار محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

ویلا دوبلکس مازندران

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی کلوده

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا ویو جنگلی در محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

ویلا شمال استخردار با سند

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

ویلا شمال 1827

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا لوکس در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

لوکس ویلا دوبلکس شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

ویلا نیم پیلوت رومی در شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شمال خرید

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلادوبلکس رومی در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلادوبلکس ارزان در محمودآباد

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

فروش ویلا شهرکی جنگلی در شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا شهرکی ارزان با شرایط اقساطی

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

ویلا اقساطی در محمودآباد شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا شهرکی ارزان در شمال مازندران

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا باغ متراژ بالا در شمال کد 1759

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

ویلا شمال دوبلکس سنددار

1,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

ویلا باغ با شرایط اقساطی در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 460 متر

ویلا در شمال داخل شهرک

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا دوبلکس اقساطی نزدیک جنگل

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 212 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 212 متر

ویلاباغ استخردار اقساطی در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

ویلا جنگلی در شمال با قیمت مناسب

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا شهرکی سنددار در شمال

1,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

ویلا با سند تک برگ

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلاهای دوبلکس در شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا لاکچری در شمال

4,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 480 متر

خانه ویلایی متراژ بالا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

ویلای میلیاردی در شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

ویلا شهرکی لوکس ارزان در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا در شمال کد 1715

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا دوبلکس شهرکی محموداباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

ویلا با کیفیت و ارزان در محموداباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا شمال ساحلی ارزان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

شمال ویلا دوبلکس

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

فروش ویلا شمال تا 400 میلیون

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا جنگلی در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

گرانترین شهرک های نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلانیم پیلوت استخردار ارزان در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا با شرایط اقساطی درشمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

خرید ویلا نما رومی دوبلکس

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا در بهترین شهرک های شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا حیاط دار با درخت میوه شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

ویلا روستایی زیبا در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا شمال نزدیک دریا

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

خرید ویلا رومی استخردار در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

خرید ویلا ارزان در شهرک های برند شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا اکازیون ساحلی نوشهر

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

ویلا مدرن شهرکی در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

خرید ویلا در شمال محموداباد

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا شمال دوبلکس

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

خرید باغ ویلا در چالوس

3,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

ویلا لوکس شمال خرید

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا در نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا نیم پیلوت سیسنگان شمال

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا با توضیحات در شمال

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شمال ساحلی و جنگلی

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا با استخر سر پوشیده در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا ساحلی ارزان در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا استخردار ونوش

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا توضیح دار در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
1 2 3 4

ویلا شمال
ویلا در شمال ، یا خرید ویلا در شمال ، ویلای لاکچری شمال ، ویلا در روستاهای شمال ، ویلا شمال کشور ، اینها بی اغراق از کلماتی و واژه هایی هستند
که حتی آوردن اسمشان یا بیان و توصیف آن ها ماها را به وجد و سرور می آورد .
چه زیباست داشتن ویلا در شمال ، چه مسرت بخش است خرید ویلا در شمال
کشور ، شاید حتما فکر کردن به ویلا در شمال کشور روحیه آدم را عوض می کند
چه رسد که در شمال ویلا خریداری و گاه و بی گاه در اوقات فراغت و زمان استراحت به ویلایمان در شمال سفر کنیم .
عزیزان من : وقتی داشتن ویلا در شمال کشور اینقدر لذت بخش است که
می توان با پولی که به عنوان رهن یک واحد آپارتمان در تهران پرداخت می شود
با همین مقدار پول صاحب یک واحد ویلای شیک و لاکچری در شمال گردید چرا اقدام نمی کنیم .

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید