فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا شهرکی همکف ارزان در کلوده

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 235 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 235 متر

ویلا فلت ارزان در شمال

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا همکف جنگلی ارزان در شمال

800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 120 متر

خرید ویلا ارزان مازندران

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید فروش ویلا ارزان در شمال

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 215 متر

خرید ویلا ارزان در چمستان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا با قیمت مناسب شمال

1,150,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,150,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا همکف ارزان در شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا ارزان شهرکی

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا ارزان شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا جنگلی آمل

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا باغ ارزان قیمت در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 600 متر

ویلا ارزان همکف روستایی

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان در مازندران

195,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

195,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 110 متر

خرید ویلا استخردار ارزان در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

عکس ویلا ارزان شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان در شمال مازندران

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان اقساطی نور

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا داخل شهرک در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا شهرکی ارزان در شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا ارزان و اقساطی در شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شمال فلت ارزان

770,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا ارزان همکف در محمودآباد شمال

690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

ویلا شهرکی ارزان در محمودآباد شمال

130,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

130,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان شهرکی در محمودآباد

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا روستایی

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 320 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی ارزان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان شهرکی در شمال

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

فروش ویلا شمال ارزان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا ارزان فلت در شمال

600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا جنگلی زیر قیمت در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا همکف ارزان در شمال

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا همکف

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی ارزان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان

760,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

760,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا زیر قیمت در شمال

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

فروش سوئیت ارزان در شمال

330,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا ارزان جنگلی شمال

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید زمین ارزان در شمال

1,150,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,150,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شمال ارزان جنگلی

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

خرید ویلا شمال تا 150 میلیون کد 414

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا ارزان روستایی محمودآباد

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

ویلا شمال اقساطی

720,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

720,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا شیک ارزان در محمودآباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

فروش ویلا شهرکی نما رومی

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در کلوده

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا استخردار نیم پیلوت در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا ارزان جنگلی شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا جنگلی شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید سوئیت ارزان در شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا شمال ارزان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا دوبلکس ارزان در شمال

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

خرید ویلا شهرکی نزدیک به جنگل محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان نزدیک جنگل

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا ارزان جنگلی

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

ویلا شمال اقساطی در محمودآباد

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا نیم پیلوت

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا ارزان محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

پیش فروش ویلا در شمال

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

خرید ویلا ارزان شهرکی شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا جنگلی ارزان محمودآباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا ارزان روستایی شمال

260,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

260,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا همکف شهرکی ارزان در شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا شهرکی همکف ارزان محمودآباد

770,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان در محموداباد

485,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

485,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا دوبلکس ارزان در شمال

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا جنگلی ارزان در شمال

940,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

940,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 220 متر

فروش ویلا ارزان در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ روستایی

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر
1 2

ویلا ارزان

بی حرف پیش شما را دعوت می کنیم به شمال کشور آن هم فقط برای خرید ویلا ارزان

ویلای ارزان در واقع درخواست بیش از 80 در صد عزیزان متقاضی خرید ویلا در

شمال کشور می باشد . ویلای ارزان و زیبا در شمال هنوز هم هست و هنوز هم

شما می توانید با پول کم صاحب ویلای ارزان و شیک و لاکچری در شمال کشور

شوید .

حتی شما می توانید به صورت نقد و اقساطی هم صاحب ویلای ارزان و قشنگ شوید.

اگر الان دارای نقدینگی و سرمایه اندک هستید که نمیتواند برای خرید یک ویلا

بزرگ و زیبا و لاکچری کفایت کند ولی با این مقدار سرمایه ما میتوانیم شما را

صاحب ویلای ارزان و شیک کنیم تا هم سرمایه شما حفظ گردد در واقع ارزش آن

بسته به تورم حفظ گردد هم از نعمت ویلای زیبا و خوب در شمال کشور بهره مند

شوید و لذت ببرید و هر زمان که مقداری دیگر سرمایه و نقدینگی داشتید ما این

ادعا را داریم که در اسرع وقت این مقدار نقدینگی جدید شما با ویلای ارزانی که

دارید را با یک ویلای بزرگ و زیباتر معاوضه کنیم .
ویلا ارزان
در واقع صرف با این است که ویلای ارزان و قشنگ که از ما خریداری کردید می

تواند برای شما یک سکوی پرتاب باشد که بعد از آن به ویلایی لوکس و بزرگ برسید .

البته این را نیز متذکر می شویم که خرید ویلا ارزان در شمال نه اینکه چون ویلا

کیفیت ندارد یا موقعیت آن خوب نیست ارزان ارائه می شود بلکه منظور ما از ویلا

ارزان و زیبا در شمال یعنی اینکه هستند عزیزانی که ویلای خوب و ویلای زیبای

خود را به دلایل مختلف ( مشکل مالی ، مهاجرت ، تعویض با ویلای بزرگ تر و … )

چون می خواهند سریع تر به پول برسند ارزان و زیر قیمت ارائه می نمایند شما

می توانید حتی برای یک مرتبه هم شده ما را امتحان کنید و از ویلای ارزان ما در

شمال بازدید نمایید . مطمئنا پشیمان نخواهید شد . ما منتظر شما هستیم.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید