ملک برای ویلا استخردار

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

5,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 340 متر

ویلا دوبلکس استخردار با سند – کد 2236 محمودآباد

4,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا مدرن استخردار – کد 2231 جاده دریا

6,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا استخردار – کد 2229 شمال

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

خرید ویلا استخردار جنگلی – کد 2206 محمودآباد

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

فروش ویلا دوبلکس استخردار – کد 2204 محمودآباد

6,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 420 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 420 متر

ویلا استخردار و مدرن – کد 2194 محمودآباد

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

ویلا استخردار جنگلی – کد 2191 محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

فروش ویلا مدرن استخردار شهرکی – شمال کد 2172

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا مدرن استخردار – محمودآباد کد 2171

3,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 210 متر

ویلا باغ فلت استخردار – محمودآباد کد 2151

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

ویلا استخردار با متراژ بالا-کد 2150 محمودآباد

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی استخردار – محمودآباد کد 2149

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا تریبلکس استخردار در شمال – کد 2135

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا استخردار مبله شیک – محموداباد کد 2117

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا مدرن استخردار – محمودآباد کد 2096

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

ویلا استخردار جنگلی – محمودآباد کد 2094

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

خرید ویلا لوکس استخردار – محمودآباد کد 2088

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

خرید ویلا استخردار با سند تک برگ – کد 2082 شمال

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا همکف استخردار با سند تک برگ-کد 2063

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

فروش ویلا استخردار – محمودآباد کد 2020

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا نیم پیلوت با استخر

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا باغ فلت استخردار

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

ویلا شهرکی با استخر روباز در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا مدرن با استخر و جکوزی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

کاخ ویلا شهرکی با استخر سرپوشیده

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

ویلا باغ با استخر روباز

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 480 متر

باغ ویلا فلت استخردار در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

ویلا همکف استخردار ارزان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

باغ ویلا استخردار لوکس با سند

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

ویلا نیم پیلوت استخردار کد 1732

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا شیک استخردار در شمال

4,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

ویلا استخردار داخل شهرک با سند

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

ویلا باغ استخردار مبله در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

ویلا در شمال با استخر

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1180 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید