ملک برای ویلا استخردار

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

فروش ویلا استخردار – محمودآباد کد 2020

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا نیم پیلوت با استخر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا باغ فلت استخردار

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

ویلا شهرکی با استخر روباز در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا مدرن با استخر و جکوزی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

کاخ ویلا شهرکی با استخر سرپوشیده

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

ویلا باغ با استخر روباز

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 480 متر

باغ ویلا فلت استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

ویلا همکف استخردار ارزان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

باغ ویلا استخردار لوکس با سند

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

ویلا نیم پیلوت استخردار کد 1732

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا شیک استخردار در شمال

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

ویلا استخردار داخل شهرک با سند

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

ویلا باغ استخردار مبله در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

ویلا در شمال با استخر

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1180 متر

ویلا استخردار داخل شهرک برند

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 356 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 356 متر

کاخ ویلا استخردار 4 خوابه

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

خرید ویلا استخردار در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

خرید ویلا استخردار ارزان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 310 متر

خرید ویلا ارزان استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

خرید ویلا با استخر سرپوشیده محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا ساحلی استخردار لوکس

4,600,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 506 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 506 متر

ویلا دوبلکس استخردار در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا استخردار با متراژ بالا

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

خرید و فروش ویلا استخردار

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

زیباترین ویلا استخردار در شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

خرید ویلا نیم پیلوت استخردار در نور

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا دوبلکس استخردار

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

باغ ویلا استخردار در محموداباد

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی استخردار در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا شهرکی نیم پیلوت استخردار محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا شمال با استخر سرپوشیده

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

ویلا باغ استخردار در نور

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا لوکس استخردار در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

ویلا باغ استخردار شیک در شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

ویلا استخردار دوبلکس در محمودآباد

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

ویلا استخردار شیک در شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

خرید باغ ویلا لوکس استخردار در شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 720 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 720 متر

خرید ویلا باغ همکف استخردار در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا باغ دوبلکس استخردار در شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

ویلا استخردار شهرکی محمودآباد

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا دوبلکس استخردار در امیرآباد

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر

فروش ویلا استخردار

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 370 متر

خرید ویلا باغ استخردار جنگلی نور

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

ویلا استخردار جنگلی در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا همکف استخردار در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا استخردار ارزان در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا فلت استخردار لوکس در شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 600 متر

خرید ویلا تریبلکس استخردار در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

ویلا استخردار لوکس شمال

3,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

ویلا در شمال استخردار

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

خرید ویلا استخردار لوکس در شمال

4,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

فروش ویلا استخردار در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا دوبلکس استخردار

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خانه باغ استخردار لوکس در شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 710 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 710 متر

ویلا استخردار در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا استخردار شهرکی

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا نیم پیلوت استخردار جنگلی

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 410 متر

خرید ویلا لوکس استخردار در محمودآباد شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا دوبلکس شهرکی استخردار در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

ویلا باغ همکف استخردار در شمال

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

خرید و فروش ویلا در چمستان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

خرید ویلا استخردار محمودآباد

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

باغ ویلا استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

ویلا باغ استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 420 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 420 متر

ویلا استخردار محمودآباد

4,600,000,000 تومان
6 تخت 7 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
6 تخت 7 حمام 900 متر

فروش ویلا استخردار جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

فروش ویلا استخردار شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی استخردار با ویو جنگلی

1,650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

گرانترین ویلا در مازندران

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 450 متر

ویلا باغ استخردار محمودآباد شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

خرید کاخ ویلا استخردار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

خرید ویلا شمال متراژ بالا محمودآباد

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1650 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1650 متر

ویلا باغ استخردار لوکس در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

خرید ویلا استخردار شمال ساحلی

2,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

خرید ویلا باغ شیک استخردار شمال

750,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 800 متر

خرید ویلا لوکس شهرکی استخردار

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 300 متر

ویلا استخردار در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا لوکس استخردار

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا باغ فلت استخردار در شمال

2,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید