فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا نیم پیلوت با استخر

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا باغ فلت استخردار

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

ویلا شهرکی با استخر روباز در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا مدرن با استخر و جکوزی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

کاخ ویلا شهرکی با استخر سرپوشیده

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

ویلا باغ با استخر روباز

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 480 متر

باغ ویلا فلت استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

ویلا همکف استخردار ارزان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

باغ ویلا استخردار لوکس با سند

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

ویلا نیم پیلوت استخردار کد 1732

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا شیک استخردار در شمال

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

ویلا استخردار داخل شهرک با سند

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

ویلا باغ استخردار مبله در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

ویلا در شمال با استخر

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1180 متر

ویلا استخردار داخل شهرک برند

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 356 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 356 متر

کاخ ویلا استخردار 4 خوابه

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

خرید ویلا استخردار در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

خرید ویلا استخردار ارزان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 310 متر

خرید ویلا ارزان استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

خرید ویلا با استخر سرپوشیده محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا ساحلی استخردار لوکس

4,600,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 506 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 506 متر

ویلا دوبلکس استخردار در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا استخردار با متراژ بالا

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

خرید و فروش ویلا استخردار

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

زیباترین ویلا استخردار در شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

خرید ویلا نیم پیلوت استخردار در نور

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا دوبلکس استخردار

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

باغ ویلا استخردار در محموداباد

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی استخردار در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا شهرکی نیم پیلوت استخردار محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا شمال با استخر سرپوشیده

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 430 متر

ویلا باغ استخردار در نور

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا لوکس استخردار در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

ویلا باغ استخردار شیک در شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

ویلا استخردار دوبلکس در محمودآباد

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

ویلا استخردار شیک در شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

خرید باغ ویلا لوکس استخردار در شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 720 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 720 متر

خرید ویلا باغ همکف استخردار در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا باغ دوبلکس استخردار در شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

ویلا استخردار شهرکی محمودآباد

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا دوبلکس استخردار در امیرآباد

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر

فروش ویلا استخردار

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 370 متر

خرید ویلا باغ استخردار جنگلی نور

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

ویلا استخردار جنگلی در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا همکف استخردار در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا استخردار ارزان در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا فلت استخردار لوکس در شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 600 متر

خرید ویلا تریبلکس استخردار در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

ویلا استخردار لوکس شمال

3,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

ویلا در شمال استخردار

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

خرید ویلا استخردار لوکس در شمال

4,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

فروش ویلا استخردار در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا دوبلکس استخردار

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خانه باغ استخردار لوکس در شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 710 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 710 متر

ویلا استخردار در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا استخردار شهرکی

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا نیم پیلوت استخردار جنگلی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 410 متر

خرید ویلا لوکس استخردار در محمودآباد شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا دوبلکس شهرکی استخردار در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

ویلا باغ همکف استخردار در شمال

3,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

خرید و فروش ویلا در چمستان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

خرید ویلا استخردار محمودآباد

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

باغ ویلا استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

ویلا باغ استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 420 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 420 متر

ویلا استخردار محمودآباد

3,600,000,000 تومان
6 تخت 7 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,600,000,000 تومان
6 تخت 7 حمام 900 متر

فروش ویلا استخردار جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

فروش ویلا استخردار شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی استخردار با ویو جنگلی

1,650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

گرانترین ویلا در مازندران

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 450 متر

ویلا باغ استخردار محمودآباد شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

خرید کاخ ویلا استخردار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

خرید ویلا شمال متراژ بالا محمودآباد

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1650 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1650 متر

ویلا باغ استخردار لوکس در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

خرید ویلا استخردار شمال ساحلی

2,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 530 متر

خرید ویلا باغ شیک استخردار شمال

750,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 800 متر

خرید ویلا لوکس شهرکی استخردار

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 300 متر

ویلا استخردار در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا لوکس استخردار

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا باغ فلت استخردار در شمال

2,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد شمال

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 850 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 850 متر

ویلا استخردار
از شروط اصلی مشتریان عزیزمان در موقع خرید ویلا داشتن استخر زیبا

داخل ویلا می باشد

یعنی خرید ویلا استخردار آن هم خرید ویلا استخردار در شمال

از خواسته های بسیاری از عزیزان متقاضی خرید ویلا می باشد .

ما هم به عنوان مشاور شما در خرید ویلا عرض می کنیم

که اگر توان و بودجه شما به خرید ویلا استخردار می رسد

حتما ویلا استخردار را در اولویت اول خرید خود قرار دهید .

ما می توانیم در جاهای مختلف شمال ویلا استخردار با قیمت مناسب

در واقع ویلا استخردار ارزان یا ویلا استخردار لوکس ، ویلا استخردار لاکچری حتی

باغ ویلا استخردار ارائه نمائیم .

با توجه به اینکه در شمال ایران خوشبختانه کمبود آب را نداریم

پس در موقع خرید ویلا استخردار در شمال شما نگرانی از استفاده

و پر آب کردن استخر ویلا را نخواهید داشت .

البته این را هم خاطر نشان می کنیم که ویلا استخردار در شمال

می تواند به گونه های مختلف باشد

مثلا شما در موقع خرید ویلا استخردار می توانید

به شکلهای زیر ویلا استخردار انتخاب نمائید .

یکی اینکه در موقع خرید ویلا استخردار استخر در حیاط ویلا باشد

یا استخر در موقع خرید ویلا استخردار در داخل ویلا باشد

حتی خرید ویلا استخردار استخر آن می تواند در بیرون ویلا

و در داخل حیاط سرپوشیده یا استخر روباز باشد .

در واقع شما می توانید در موقع خرید ویلا استخردار

از ما در خواست ویلا با استخر با میل و سلیقه خود نمائید

و ما هم با توجه به سلیقه و میل شما ویلا استخر دار درجه یک

به شما ارائه می نمائیم .

شما می توانید با خرید یک ویلا استخردار ارزان قیمت

یا حتی با خرید یک ویلا استخردار کوچک و اگر ان شالله خواسته باشد

سرمایه گذاری بیشتری می نمایید

با خرید یک ویلا استخردار لوکس و لاکچری در شمال از این استان شمالی زیبا

لذت ببرید .

ما هم با تمام وجود و امکانات خود در خدمت شما هستیم

برای به حقیقت پیوستن این خواسته شما که همانا خرید  ویلا استخردار در

شمال  ایران می باشد .

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید