ملک برای ویلا جنگلی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

فروش ویلا در شمال – کد 2238

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا جنگلی در شمال – کد 2212 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا در منطقه باغی و جنگلی – کد 2193 محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا موقعیت جنگلی – کد 2186 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – کد 2152 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت در محمودآباد – کد 2147

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک – کد 2134 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن جنگلی فلت-محمودآباد کد2101

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 145 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 145 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا موقعیت جنگلی – کد 2086 محمودآباد

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال موقعیت جنگلی – کد 2077 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – کد 2075 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2068

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی شمال – کد 2067 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی نیم پیلوت – محمودآباد کد 2062

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی نما رومی – محمودآباد کد 2053

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال جنگلی – کد2032 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد270متر کد 2027

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نما سنگ – 200 متر محمودآباد کد 2011

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس – محمودآباد 230 متر کد 1976

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال کد 1970

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال با شرایط کد 1967

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا فلت رومی در محمودآباد کد1966

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی اقساطی در شمال کد1948

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در منطقه محمودآباد کد 1947

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس سنددار کد 1946

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1941

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت در شمال کد 1940

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ارزان کد 1928

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس اقساطی محمودآباد کد 1927

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی کد 1925

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1922

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا دوبلکس سنددار شهرکی جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی فروشی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی ارزان در کلوده محموداباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر
1 2 3 6
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید