فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال کد 1970

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

ویلا شمال با شرایط کد 1967

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا جنگلی اقساطی در شمال کد1948

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1941

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان کد 1928

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا جنگلی کد 1925

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1922

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا دوبلکس سنددار شهرکی جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا جنگلی فروشی

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا جنگلی ارزان در کلوده محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا جنگلی شیک و لوکس

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا جنگلی شیک محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا جنگلی فروش

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا جنگلی لوکس در کلوده

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا فلت جنگلی در مازندران

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت شیک با ویو جنگلی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا ارزان و با کیفیت

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

ویلا فلت جنگلی در محموداباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا لوکس شهرکی با ویو جنگلی

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

ویلا مبله شهرکی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا لوکس با ویوی جنگلی در شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

خرید ویلا در شمال با سند

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

ویلا شمال با ویو باغی

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

ویلا جنگلی لوکس در محمودآباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی در شمال کد1767

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

بهترین ویلای دوبلکس شمال

2,100,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی

820,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

ویلا جنگلی و سرسبز شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی محموداباد

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

ویلا جنگلی دوبلکس نزدیک دریا

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی در ونوش

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا نیم پیلوت سنددار محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا جنگلی لوکس در نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

شهرک های جنگلی در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

خرید ویلا ساحلی در نور

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

باغ ویلا جنگلی لوکس

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

فروش و خرید ویلا جنگلی

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی نیم پیلوت نما سنگ

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا جنگلی حیاط دار محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

خرید ویلا لاکچری جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا چلک شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا جنگلی در نور

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

ویلا جنگلی با حیاط وسیع

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 360 متر

ویلا شهرکی نزدیک جنگل نوشهر

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا رویان جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا استخردار جنگلی رویان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی در ونوش

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا جنگلی و ساحلی

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا سنددار در نور

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا چمستان نزدیک جنگل

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

فروش ویلا جنگلی نیم پیلوت

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا جنگلی شیک محمودآباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا جنگلی نور

1,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

ویلا دوبلکس جنگلی محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا جنگلی با سند

890,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

890,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا لاکچری دوبلکس شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی تا 350میلیون

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا جنگلی دوبلکس

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

قیمت ویلا شیک جنگلی در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا شهرکی جنگلی ارزان در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا لوکس شخصی ساز محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

ویلا کنار جنگل قیمت مناسب

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا جنگلی با سند در محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی نما سنگ محموداباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

ویلا جنگلی لوکس شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا جنگلی در نور

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد شمال

940,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

940,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

فروش ویلا جنگلی اقساطی

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا جنگلی داخل شهرکی برند

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

خرید ویلا جنگلی با بهترین امکانات

1,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 340 متر

ویلا شهرکی با ویو جنگلی محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

خرید ویلا با سونا و جکوزی

1,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

ویلا جنگلی نیم پیلوت محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

ویلا جنگلی با قیمت ارزان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر
1 2 3

ویلا جنگلی

اگر ما بخواهیم بین حدود سی استان کشورمان یک استان را برای تفریح و یا

برای زندگی انتخاب کنیم

اکثریت قریب بر اتفاق هر چند سه استان شمالی داریم ولی مازندران را انتخاب

می کنند .

و آن هم اکثرا بخاطر وجود جنگل های قشنگ و زیبایش می باشد ،

پس اگر بخواهیم ویلایی در این استان داشته باشیم

شاید انتخاب اول ما ویلا جنگلی باشد شما می توانید مالک ویلایی قشنگ

جنگلی باشید .

خرید ویلا در روستاهای اطراف جنگل های مازندران

بعضی از عزیزان ویلا جنگلی در شمال ایران خصوصا ویلا جنگلی در مازندران را به

این شکل تصور می کنند  .

که یک ویلا قشنگ و لاکچری را داخل جنگل یا در دل جنگل می باشد

و شما در داخل و لابه لای درختان جنگلی ویلا می بینید در صورتی که اصلا چنین

چیزی نیست .

ویلا جنگلی

یعنی ویلایی که در داخل یک روستا یا حاشیه یک روستایی که در کنار جنگل

قشنگ قرار دارد می باشد .

و شما از داخل ویلا ، جنگل و یا در حیاط ویلا می توانید خیلی راحت با چشمان

خود نظاره گر جنگل و درختان سر به فلک کشیده آن باشید.

ویلای جنگلی می تواند به شکل های گوناگون باشد مثلا ویلا جنگلی می تواند

ارزان باشد .

که ویلای جنگلی ارزان معمولا ویلایی کوچک در داخل یک حیاط یا زمینی تقریبا

کوچک است .

ولی ویلا جنگلی ارزان با همین کوچکی خود می تواند

خواسته خیلی از عزیزان خریدار ویلای جنگلی را که زندگی در محیطی آرام و دنج

و سکوت سرشار از اکسیژن می باشد را برآورده بسازد .

همچنین ویلا جنگلی می تواند لوکس و لاکچری باشد

که این ویلا جنگلی لوکس و لاکچری نیز طرفداران و متقاضیان خودش را دارد که

کم نیستند .

ما شما عزیزان را سفارش می کنیم به خرید ویلا جنگلی در شمال حتی خرید

ویلا جنگلی ارزان قیمت

تا بتوانید در حال لذت داشتن ویلا جنگلی در شمال را احساس نمائید

هم برای دوران بازنشستگی خود مکانی آرام و زیبا و دلنشین با هوایی بسیار دل

چسب و مملو از اکسیژن داشته باشید

که این شما را به آرامش خاص و دلپذیر خواهد رساند .

ما هم با کمال میل و با تمام امکانات به عنوان مشاور خرید ویلا جنگلی در کنار

شما خواهیم بود .

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید