ملک برای ویلا جنگلی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا شمال جنگلی – کد2032 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد270متر کد 2027

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا نما سنگ – 200 متر محمودآباد کد 2011

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال کد 1970

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا شمال با شرایط کد 1967

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا جنگلی اقساطی در شمال کد1948

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1941

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت ارزان کد 1928

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا جنگلی کد 1925

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1922

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس سنددار شهرکی جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی فروشی

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی ارزان در کلوده محموداباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی شیک و لوکس

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش و خرید ویلا در محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی شیک محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی فروش

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی لوکس در کلوده

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا فلت جنگلی در مازندران

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا نیم پیلوت شیک با ویو جنگلی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا ارزان و با کیفیت

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا فلت جنگلی در محموداباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا لوکس شهرکی با ویو جنگلی

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا مبله شهرکی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس با ویوی جنگلی در شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال با سند

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال با ویو باغی

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی لوکس در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی در شمال کد1767

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

بهترین ویلای دوبلکس شمال

2,100,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی

820,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی و سرسبز شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر
1 2 3 7
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید