فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا جنگلی اقساطی در شمال کد1948

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1941

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا نیم پیلوت ارزان کد 1928

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا جنگلی کد 1925

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1922

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس سنددار شهرکی جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا جنگلی فروشی

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا جنگلی ارزان در کلوده محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا جنگلی شیک و لوکس

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا جنگلی شیک محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا جنگلی فروش

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا فلت جنگلی در مازندران

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا نیم پیلوت شیک با ویو جنگلی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا ارزان و با کیفیت

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا فلت جنگلی در محموداباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی در شمال کد1767

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی

820,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

باغ ویلا جنگلی لوکس

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا لاکچری جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا جنگلی در نور

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا جنگلی با حیاط وسیع

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا شهرکی نزدیک جنگل نوشهر

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا رویان جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا استخردار جنگلی رویان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا جنگلی در ونوش

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر
1 2 3 8

ویلا جنگلی

اگر ما بخواهیم بین حدود سی استان کشورمان یک استان را برای تفریح و یا

برای زندگی انتخاب کنیم

اکثریت قریب بر اتفاق هر چند سه استان شمالی داریم ولی مازندران را انتخاب

می کنند .

و آن هم اکثرا بخاطر وجود جنگل های قشنگ و زیبایش می باشد ،

پس اگر بخواهیم ویلایی در این استان داشته باشیم

شاید انتخاب اول ما ویلا جنگلی باشد شما می توانید مالک ویلایی قشنگ

جنگلی باشید .

خرید ویلا در روستاهای اطراف جنگل های مازندران

بعضی از عزیزان ویلا جنگلی در شمال ایران خصوصا ویلا جنگلی در مازندران را به

این شکل تصور می کنند  .

که یک ویلا قشنگ و لاکچری را داخل جنگل یا در دل جنگل می باشد

و شما در داخل و لابه لای درختان جنگلی ویلا می بینید در صورتی که اصلا چنین

چیزی نیست .

ویلا جنگلی

یعنی ویلایی که در داخل یک روستا یا حاشیه یک روستایی که در کنار جنگل

قشنگ قرار دارد می باشد .

و شما از داخل ویلا ، جنگل و یا در حیاط ویلا می توانید خیلی راحت با چشمان

خود نظاره گر جنگل و درختان سر به فلک کشیده آن باشید.

ویلای جنگلی می تواند به شکل های گوناگون باشد مثلا ویلا جنگلی می تواند

ارزان باشد .

که ویلای جنگلی ارزان معمولا ویلایی کوچک در داخل یک حیاط یا زمینی تقریبا

کوچک است .

ولی ویلا جنگلی ارزان با همین کوچکی خود می تواند

خواسته خیلی از عزیزان خریدار ویلای جنگلی را که زندگی در محیطی آرام و دنج

و سکوت سرشار از اکسیژن می باشد را برآورده بسازد .

همچنین ویلا جنگلی می تواند لوکس و لاکچری باشد

که این ویلا جنگلی لوکس و لاکچری نیز طرفداران و متقاضیان خودش را دارد که

کم نیستند .

ما شما عزیزان را سفارش می کنیم به خرید ویلا جنگلی در شمال حتی خرید

ویلا جنگلی ارزان قیمت

تا بتوانید در حال لذت داشتن ویلا جنگلی در شمال را احساس نمائید

هم برای دوران بازنشستگی خود مکانی آرام و زیبا و دلنشین با هوایی بسیار دل

چسب و مملو از اکسیژن داشته باشید

که این شما را به آرامش خاص و دلپذیر خواهد رساند .

ما هم با کمال میل و با تمام امکانات به عنوان مشاور خرید ویلا جنگلی در کنار

شما خواهیم بود .

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید