ملک برای ویلا جنگلی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا جنگلی با نما سنگ

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا نیم پیلوت ویوی جنگلی

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا چسبیده به جنگل

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی ارزان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا جنگلی در محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شیک جنگلی در شمال مازندران

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا جنگلی متراژ بالا

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی دوبلکس در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید نیم پیلوت شهرکی جنگلی در چمستان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا نقلی در منطقه جنگلی

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا جنگلی با ویو ابدی

2,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی شیک

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا جنگلی ارزان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا در مازندران

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا در امیرآباد چمستان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا زیر قیمت شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا روستایی جنگلی در شمال

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا شیک شهرکی در محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا جنگلی در کلوده

530,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا منطقه جنگلی

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شمال جنگلی

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا لوکس جنگلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا لوکس در شمال

2,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی داخل شهرک

2,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر
1 4 5 6
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید