ملک برای ویلا های روستایی مازندران

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا روستایی – 288 متر آمل کد 1987

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا روستایی کلوده

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

ویلا باغ روستایی متراژ بالا در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

خرید ویلا روستایی در بهترین منطقه شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

ویلا شهرکی در بهترین روستاهای محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا روستایی متراژ بالا

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا روستایی ارزان در محموداباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا محمودآباد با سند تک برگ

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

ویلا باغ روستایی در بهترین منطقه شمال

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا باغ روستایی زیر قیمت در شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

باغ ویلا روستایی در شمال

530,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در محموداباد

740,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

740,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

ویلا باغ روستایی در مازندران

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

خرید ویلا روستایی جنگلی در محمودآباد

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 580 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 580 متر

خرید و فروش ویلا روستایی در شمال

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در آمل

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

ویلا روستایی سنددار در محمودآباد

370,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

370,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

خرید خانه باغ روستایی در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 600 متر

ویلا روستایی در آمل

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در شمال

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا روستایی استخردار در شمال

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

ویلا روستایی نیم پیلوت در محمودآباد

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا روستایی با متراژ بالا در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 700 متر

خانه باغ روستایی همکف در شمال

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

خرید خانه روستایی ارزان در شمال

280,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا روستایی با درختان میوه در شمال

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

خرید ویلا روستایی در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

ویلا ارزان روستایی

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

ویلا روستایی در شمال

530,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

خرید ویلا روستایی زیر قیمت در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

920,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

920,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

ویلا روستایی آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 540 متر

ویلا روستایی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

خانه روستایی همکف ارزان قیمت در مازندران کد 0506

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید