ملک برای ویلا ساحلی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

ویلا باغ ساحلی کد 1971

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلاساحلی استخردار در شهرکهای برند سیسنگان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی مدرن و به روز

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا دوبلکس ساحلی رویان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا در رویان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا رویان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

شهرک های معروف ایزدشهر

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا در رویان داخل شهرک

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا در نوشهر

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی نور

3,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا در علی آباد نوشهر ویلا ساحلی

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی جنگلی در ونوش

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی در رویان و نوشهر

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی لوکس استخردار

3,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا قیمت مناسب در رویان

920,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

920,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی ساحلی نوشهر

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی لوکس در سیسنگان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با ویوی ساحلی نوشهر

3,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نوشهر با سند تک برگ

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در منطقه ساحلی نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس ساحلی در رویان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی ساحلی در ونوش

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نزدیک دریا سیسنگان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی مدرن نوشهر

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در سیسنگان نور

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در سیسنگان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شهرکهای برند ساحلی

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

منطقه ساحلی و جنگلی ونوش

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی نوشهر کد 1549

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی سیسنگان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی در رویان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی مدرن در رویان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی ونوش به رویان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی در منطقه ساحلی رویان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی لوکس رویان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی دوبلکس شهرکی

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی لوکس

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی ارزان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی فروشی

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا ساحلی ونوش

2,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی در رویان

1,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 327 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 327 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی دوبلکس در رویان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 357 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 357 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ ساحلی رویان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ شهرکی در رویان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی لوکس در ونوش

3,800,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی مبله در ونوش

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی در شهرک های برند ایزدشهر

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ پلاک اول ساحل

22,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 2100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

22,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 2100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی استخردار پلاک اول دریا

25,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 1600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 1600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی شهرکی در ایزدشهر

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی مبله در محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

آپارتمان در رویان با ویو ساحلی

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

قطعه زمین شهرکی در ایزدشهر

2,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی ساحلی در ایزدشهر

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت داخل شهرک محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی نزدیک ساحل

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ ساحلی شهرکی دریا کنار

4,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 580 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 580 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار

3,600,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,600,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ساحلی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی در سرخرود

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی مبله محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شیک در رویان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی دوبلکس

570,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

570,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در دریاکنار

10,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی استخردار در محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نزدیک ساحل محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی شهرکی در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی در خزرشهر

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا همکف ساحلی محمودآباد

1,650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی دوبلکس دریاکنار محمودآباد

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در شهرک دریاکنار

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

ویلا باغ ساحلی در دریا کنار خزر شهر

4,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

خرید ویلا جنگلی در رویان

2,800,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 700 متر

خرید ویلا ساحلی منطقه نور

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی خط دریا

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ساحلی محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید