فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا باغ ساحلی کد 1971

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

ویلاساحلی استخردار در شهرکهای برند سیسنگان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

ویلا ساحلی مدرن و به روز

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش ویلا دوبلکس ساحلی رویان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

فروش ویلا در رویان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا رویان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

شهرک های معروف ایزدشهر

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا ساحلی در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا در رویان داخل شهرک

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

فروش ویلا در نوشهر

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

ویلا شهرکی نور

3,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

فروش ویلا در علی آباد نوشهر ویلا ساحلی

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی جنگلی در ونوش

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی در رویان و نوشهر

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

خرید ویلا ساحلی لوکس استخردار

3,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا قیمت مناسب در رویان

920,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

920,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی ساحلی نوشهر

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

خرید ویلا ساحلی لوکس در سیسنگان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با ویوی ساحلی نوشهر

3,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا نوشهر با سند تک برگ

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا شهرکی در منطقه ساحلی نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا دوبلکس ساحلی در رویان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

خرید ویلا جنگلی ساحلی در ونوش

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا نزدیک دریا سیسنگان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا ساحلی مدرن نوشهر

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

ویلا در سیسنگان نور

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

خرید ویلا در سیسنگان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا در شهرکهای برند ساحلی

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

منطقه ساحلی و جنگلی ونوش

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

ویلا ساحلی نوشهر کد 1549

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا ساحلی سیسنگان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی در رویان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا ساحلی مدرن در رویان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا شهرکی ونوش به رویان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا جنگلی در منطقه ساحلی رویان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

ویلا ساحلی لوکس رویان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 410 متر

ویلا ساحلی دوبلکس شهرکی

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

خرید ویلا ساحلی لوکس

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا ساحلی ارزان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

ویلا ساحلی فروشی

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

فروش ویلا ساحلی ونوش

2,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی در رویان

1,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 327 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 327 متر

ویلا ساحلی دوبلکس در رویان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 357 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 357 متر

ویلا باغ ساحلی رویان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا باغ شهرکی در رویان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا ساحلی لوکس در ونوش

3,800,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی مبله در ونوش

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا ساحلی در شهرک های برند ایزدشهر

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

خرید ویلا باغ پلاک اول ساحل

22,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 2100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

22,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 2100 متر

خرید ویلا ساحلی استخردار پلاک اول دریا

25,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 1600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 1600 متر

خرید ویلا ساحلی شهرکی در ایزدشهر

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

خرید ویلا ساحلی مبله در محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

آپارتمان در رویان با ویو ساحلی

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

قطعه زمین شهرکی در ایزدشهر

2,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

خرید ویلا شهرکی ساحلی در ایزدشهر

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا فلت داخل شهرک محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی نزدیک ساحل

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا باغ ساحلی شهرکی دریا کنار

4,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 580 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 580 متر

خرید و فروش ویلا در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار

3,600,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,600,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 370 متر

ویلا نیم پیلوت ساحلی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

خرید ویلا ساحلی در سرخرود

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا ساحلی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا ساحلی مبله محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا شیک در رویان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

خرید ویلا ساحلی دوبلکس

570,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

570,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا در دریاکنار

10,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 3000 متر

خرید ویلا شهرکی استخردار در محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا نزدیک ساحل محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا ساحلی شهرکی در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا ساحلی در خزرشهر

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا همکف ساحلی محمودآباد

1,650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

ویلا ساحلی دوبلکس دریاکنار محمودآباد

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا در شهرک دریاکنار

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

ویلا باغ ساحلی در دریا کنار خزر شهر

4,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

خرید ویلا جنگلی در رویان

2,800,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 700 متر

خرید ویلا ساحلی منطقه نور

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

ویلا ساحلی خط دریا

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا نیم پیلوت ساحلی محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
1 2

ویلا ساحلی

ساحل زیبای مازندران در شرایط کنونی شاید جزء معدود دلخوشی هموطنان

عزیزمان باشد که با سفر به آنجا اندکی از خستگی های ناشی از کار و ترافیک

و دود و شلوغی را از تن خود به در می کنند . پس برای رفتن به آن محل زیبا یک

ویلای ساحلی باید باشد که عزیزان بی دغدغه به آنجا پناه آورند .

خرید ویلای ساحلی آن هم ویلای ساحلی در مازندران از اولویت های زندگی خیلی از ایرانیان می باشد .

خرید ویلا ساحلی از آرزوهای بزرگ خیلی از هموطنان می باشد ، خرید ویلا

ساحلی در شمال از دغدغه های خیلی از مردم کشورمان می باشد .

خرید ویلا ساحلی در شمال یعنی داشتن بهترین امکانات برای تفریح و شادی در

زندگی امروزی ، خرید ویلای ساحلی یعنی حرکت به سمت یک زندگی قشنگ و شاد و روح انگیز.

شما متقاضیان خرید ویلای ساحلی می توانید با چند روش به خواسته خود که

خرید یک ویلای ساحلی در شمال می باشد برسید شما می توانید درخواست

ویلای ساحلی ارزان از ما داشته باشید که در این صورت ما ویلای ساحلی که به

شما ارائه خواهیم داد کمی از نظر بعد مسافت با دریا فاصله خواهد داشت که

شما از ویلای ساحلی خود با چند دقیقه پیاده روی به ساحل زیبای شمال می رسید .
ویلا ساحلی
همچنین شما می توانید درخواست یک ویلای ساحلی که در پلاک یک ساحل

می باشد را از ما داشته باشید که در واقع شما با خرید ویلا ساحلی آن هم ویلا

ساحلی در شمال کشور دارای ویلای ساحلی می باشید که به ساحل دریا

ارتباط دارد یعنی در واقع فاصله ویلا ساحلی شما با دریا فقط حریم پر از ماسه و گوش ماهی دریا می باشد .

حتی ما برای خرید ویلا ساحلی با قیمت مناسب به شما پیشنهادهای جالب و

وسوسه انگیزی داریم که شما راحت تر و آسان تر به خواسته خودتان که همان

خرید ویلای ساحلی در شمال آن هم ویلای ساحلی ارزان و مناسب می باشد برسید .

منتظر تماس شما عزیزان همیشه و همه وقت هستیم .

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید