ملک برای ویلا شهرکی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شهرکی – محمودآباد فلت 180 متر کد 2004

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا در شهرکی دنج – محمودآباد کد 1999

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

فروش ویلا شهرکی – 200 متر محمودآباد کد 1985

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت – آمل 200 متر کد 1984

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا نقلی داخل شهرک با شرایط اقساطی کد 1958

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا شهرکی با شرایط اقساطی کد 1952

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا شهرکی با نگهبانی کد 1951

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد کد 1942

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا فلت در محمودآباد کد 1939

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید و فروش ویلا شهرکی کد 1933

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا شهرکی با حیاط زیاد کد 1930

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی محمودآباد کد 1920

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی با قیمت مناسب کد 1919

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا با نمایی مدرن و زیبا کد 1909

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد کد 1906

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1904

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلاشهرکی درمحمودآباد کد1900

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا استخردار شهرکی درسرخرود کد1896

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

شهرکی ویلا

750,000,000 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان / 52
52 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا شهرکی لاکچری و زیبا

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا شهرکی با سند شش دانگ

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش ویلا شهرکی مازندران

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا فلت شهرکی شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی در مازندران

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا داخل شهرک با شرایط عالی

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلاهای یک شکل شهرکی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی جنگلی درمحمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی زیبا

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی نیم پیلوت محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید و فروش ویلا شهرکی محموداباد

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خانه ویلایی در شهرک شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا مبله شهرکی با نگهبان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شهرکی شیک با قیمت مناسب

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی مدرن و ارزان در شمال

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی شیک محموداباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی جنگلی شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی دوبلکس قیمت مناسب در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با اقساط بلند مدت

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در بهترین منطقه شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی لاکچری محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با قیمت مناسب در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با امنیت بالا

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در محمودآباد و رویان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شهرک های برند ونوش

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی دوبلکس محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شمال شهرک قدیمی

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا شهرکی با سند

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در رویان مازندران

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ویلا اطراف تهران

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا نیم پیلوت شمال 1595

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در محموداباد شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی ارزان محموداباد

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی نزدیک ساحل

2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ شهرکی در رویان ونوش

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی کنار جنگل نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شهرک بهار نارنج

3,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در ونوش

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی ساحلی در رویان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی در نوشهر

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی جاافتاده و قدیمی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس در شهرکی خصوصی برند محمودآباد

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس شهرکی شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال شهرکی خرید

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نما رومی شهرکی شمال

700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی داخل شهرک محمودآباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

بهترین ویلا شهرکی محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا شهرکی در شمال محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید و فروش ویلا لوکس شهرکی

3,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 650 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 650 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی ارزان با حیاط سازی زیبا

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت شهرکی ارزان در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در ایزدشهر

3,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی ارزان در شمال

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی سنددار در محموداباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی ارزان با سند در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی لاکچری نیم پیلوت

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ارزان جنگلی محموداباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید