ملک برای ویلا شهرکی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2138

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شهرکی قیمت ارزان – کد 2132 محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شهرکی ارزان – محمودآباد کد 2127

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا در شهرک برند – کد 2103 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا در شهرک جاافتاده – کد 2087 محمودآباد

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت اقساطی – محموداباد کد 2083

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد2081

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا شهرکی محمودآباد – کد 2080

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا شیک شهرکی – کد 2078 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس رومی لوکس – محمودآباد کد 2072

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا شهرکی قیمت مناسب – کد 2071 محمودآباد

1,550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2069

1,500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 85 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2049

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا داخل شهرکی برند – محمودآباد کد 2047

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا شهرکی سنددار – محمودآباد کد 2046

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت – محمودآباد کد 2042

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی ارزان – محمودآباد 280 متر کد 2035

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا شهرکی – محمودآباد فلت 180 متر کد 2004

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا در شهرکی دنج – محمودآباد کد 1999

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا شهرکی – 200 متر محمودآباد کد 1985

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت – آمل 200 متر کد 1984

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نقلی داخل شهرک با شرایط اقساطی کد 1958

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی با شرایط اقساطی کد 1952

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی با نگهبانی کد 1951

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد کد 1942

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا فلت در محمودآباد کد 1939

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس در محمودآباد کد 1935

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی کد 1933

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

خرید ویلا شهرکی با حیاط زیاد کد 1930

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی محمودآباد کد 1920

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با قیمت مناسب کد 1919

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا با نمایی مدرن و زیبا کد 1909

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد کد 1906

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر
1 2 3 7
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید