فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش ویلا شهرکی – 200 متر محمودآباد کد 1985

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

فروش ویلا نیم پیلوت – آمل 200 متر کد 1984

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

ویلا نقلی داخل شهرک با شرایط اقساطی کد 1958

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید ویلا شهرکی با شرایط اقساطی کد 1952

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا شهرکی با نگهبانی کد 1951

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد کد 1942

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

خرید ویلا فلت در محمودآباد کد 1939

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی کد 1933

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

خرید ویلا شهرکی با حیاط زیاد کد 1930

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا شهرکی محمودآباد کد 1920

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا شهرکی با قیمت مناسب کد 1919

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

ویلا با نمایی مدرن و زیبا کد 1909

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد کد 1906

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1904

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

ویلاشهرکی درمحمودآباد کد1900

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا استخردار شهرکی درسرخرود کد1896

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

شهرکی ویلا

750,000,000 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان / 52
52 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا شهرکی لاکچری و زیبا

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا شهرکی با سند شش دانگ

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا شهرکی مازندران

970,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

970,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا فلت شهرکی شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا شهرکی در مازندران

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا داخل شهرک با شرایط عالی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلاهای یک شکل شهرکی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

ویلا شهرکی جنگلی درمحمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا دوبلکس شهرکی زیبا

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی نیم پیلوت محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی محموداباد

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

خانه ویلایی در شهرک شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا مبله شهرکی با نگهبان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی شیک با قیمت مناسب

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا شهرکی مدرن و ارزان در شمال

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی شیک محموداباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی جنگلی شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

ویلا شهرکی دوبلکس قیمت مناسب در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا شهرکی با اقساط بلند مدت

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا در بهترین منطقه شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی لاکچری محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا شهرکی با قیمت مناسب در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا شهرکی با امنیت بالا

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا در محمودآباد و رویان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا در شهرک های برند ونوش

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شهرکی دوبلکس محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا شمال شهرک قدیمی

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

فروش ویلا شهرکی با سند

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

خرید ویلا در رویان مازندران

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

باغ ویلا اطراف تهران

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت شمال 1595

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در محموداباد شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان محموداباد

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی نزدیک ساحل

2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

خرید ویلا باغ شهرکی در رویان ونوش

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی کنار جنگل نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا در شهرک بهار نارنج

3,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

ویلا در ونوش

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی ساحلی در رویان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ساحلی در نوشهر

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

ویلا شهرکی جاافتاده و قدیمی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا دوبلکس در شهرکی خصوصی برند محمودآباد

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا دوبلکس شهرکی شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا شمال شهرکی خرید

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نما رومی شهرکی شمال

700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا جنگلی داخل شهرک محمودآباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

بهترین ویلا شهرکی محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

فروش ویلا شهرکی در شمال محمودآباد

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

خرید و فروش ویلا لوکس شهرکی

3,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 650 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 650 متر

ویلا شهرکی ارزان با حیاط سازی زیبا

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی ارزان در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا شهرکی در ایزدشهر

3,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

ویلا شهرکی ارزان در شمال

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا شهرکی سنددار در محموداباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا شهرکی ارزان با سند در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا شهرکی لاکچری نیم پیلوت

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا شهرکی استخردار

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا باغ همکف شیک در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی قیمت مناسب شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا شهرکی محموداباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا داخل شهرک ارزان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
1 2 3

ويلا شهرکي

مشتريان عزيز و گرامي از اينکه از سايت املاک کيان خصوصا بخش ويلا شهرکي بازديد به عمل مي آوريد کمال تشکر را از شما عزيزان داريم .

براي شما عزيزان لازم مي دانيم جملاتي کوتاه درباره ويلا شهرکي بيان نماييم . بي اغراق بالاي 90 درصد از مشتريان گرامي در موقع خريد ويلا تمايل دارند که

ويلاي شهرکي انتخاب نمايند يا ويلا شهرکي در شمال مطمئنا جزء اولين الويت

آنها جهت خريد ويلا مي باشد مخصوصا ويلا شهرکي در آمل يا ويلا شهرکي در

محمودآباد يا ويلا شهرکي در نور يا حتي ويلا شهرکي در چمستان و ويلا شهرکي در زيبا کنار.

ويلا شهرکي به مجموعه چند ويلا گفته مي شود که در فضاي محدود و حصار

شده داراي امکانات مستقل و کامل در داخل يک روستا يا کنار و حاشيه روستا

داخل بافت روستا قرار دارد و عموما داراي امکانات خاص مي باشد که ويلا

شهرکي را از ساير ويلاها متمايز مي کند که از قبيل فضاي سبز ، نگهباني 24

ساعته ، دوربين مداربسته ، در بعضي مواقع زمين ورزش ، استخر و … مي باشد.
ویلا شهرکی
ويلا شهرکي در شهرهاي مختلف مي تواند با هم متفاوت باشد مثلا ويلا

شهرکي در آمل يا ويلا شهرکي در چمستان با ويلا شهرکي در نور و ويلا

شهرکي در سرخرود از بعضي جوانب با هم فرق دارند مثلا ويلا شهرکي در آمل و

ويلا شهرکي در چمستان در داخل شهرک فضا بيشتري دارو درخت و گل و گياه و

زيبايي هاي خاص که فضاي شهرک را پر مي کند . ولي ويلا در رويان يا ويلا

شهرکي در نور و ويلا شهرکي در محمودآباد نوع فضاي سبز و باغ و گل و گياه

بيشتر متناسب با رطوبت بالاي کنار ساحل بوده و بوي دريا را داخل شهرک حس مي کنيد.

البته بسته به تقاضاي شما بزرگواران ما مي توانيم ويلا شهرکي ارزان و مناسب يا ويلا شهرکي لوکس و درجه يک خدمت شما ارائه کنيم .

اين را هم متذکر مي شويم که شرايط و نحوه زندگي و استفاده از ويلا شهرکي

در داخل شهرک با ويلا غير شهرکي حتما متفاوت بوده و در ويلا شهرکي

خريداران بايد پايبند به اصل و قوانين شهرک بوده و از آن تبعيت کنند.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید