ملک برای ویلا شهرکی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

3 روز
3 روز

خرید ویلا شهرکی سنددار – محمودآباد کد 2046

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت – محمودآباد کد 2042

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شهرکی ارزان – محمودآباد 280 متر کد 2035

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا شهرکی – محمودآباد فلت 180 متر کد 2004

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

ویلا در شهرکی دنج – محمودآباد کد 1999

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

فروش ویلا شهرکی – 200 متر محمودآباد کد 1985

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت – آمل 200 متر کد 1984

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نقلی داخل شهرک با شرایط اقساطی کد 1958

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی با شرایط اقساطی کد 1952

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی با نگهبانی کد 1951

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد کد 1942

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا فلت در محمودآباد کد 1939

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی کد 1933

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا شهرکی با حیاط زیاد کد 1930

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا شهرکی محمودآباد کد 1920

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا شهرکی با قیمت مناسب کد 1919

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا با نمایی مدرن و زیبا کد 1909

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد کد 1906

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1904

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلاشهرکی درمحمودآباد کد1900

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا استخردار شهرکی درسرخرود کد1896

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

شهرکی ویلا

1,500,000,000 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان / 52
52 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شهرکی با سند شش دانگ

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا شهرکی مازندران

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در مازندران

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا داخل شهرک با شرایط عالی

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلاهای یک شکل شهرکی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی جنگلی درمحمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال کد 1812

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس شهرکی زیبا

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید و فروش ویلا شهرکی محموداباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه ویلایی در شهرک شمال

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر
1 2 3 7
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید