فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا باغ همکف شیک در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی قیمت مناسب شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا شهرکی محموداباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا داخل شهرک ارزان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

قیمت ویلا شهرکی در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان در محموداباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی فلت شمال

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی لوکس در محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با ویلاهای یک شکل شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی محمودآباد مازندران

940,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

940,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

خرید ویلا شهرکی جاافتاده

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا داخل شهرک با نگهبانی

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا دوبلکس نما رومی شهرکی شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی مبله

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

ویلا شهرکی نیم پیلوت کلوده

1,050,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا در شهرکی جاافتاده با نگهبانی

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا در شهرک برند محموداباد

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان شمال

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید باغ ویلا شهرکی در شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

ویلا شهرکی با بنای نیم پیلوت در شمال

1,550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 255 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 255 متر

خرید ویلا شهرکی کلوده محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

خرید ویلا لاکچری شهرکی برند

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

ویلا شهرکی زیبا در شمال

940,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

940,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

ویلا دوبلکس نما رومی شهرکی

1,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

بهترین ویلای شهرکی

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

ویلا شهرکی در روستاهای شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 265 متر

ویلا شهرکی با سند تک برگ

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا جنگلی داخل شهرکی در محموداباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان قیمت داخل شهرک

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا شهرکی ساحلی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا لاکچری شهرکی

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

ویلا شهرکی ارزان قیمت

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی مبله محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی مبله در محمودآباد

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی زیبا در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 288 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 288 متر

فروش ویلا شمال شهرکی نور

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا شهرکی با امکانات کامل

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا شهرکی نما رومی چمستان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا داخل شهرک برند

4,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 450 متر

ویلا شهرکی ارزان در چمستان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا شهرکی نیم پیلوت

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

ویلا شهرکی با قیمت مناسب

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان در محمودآباد

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

قیمت ویلا شهرکی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی جنگلی

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 325 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 325 متر

خرید ویلا شهرکی کلوده

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا داخل شهرک با قیمت مناسب

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا جنگلی دریا کنار شمال

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی دوبلکس

640,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

640,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی زیر قیمت در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 290 متر

ویلا شهرکی زیر قیمت در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا نیم پیلوت در سرخرود 

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

ویلا دوبلکس شهرکی نور

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 345 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 345 متر

خرید ویلا شهرکی در چمستان

1,270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

فروش ویلا شهرکی در خزرشهر

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی در خزرشهر

950,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 235 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 235 متر

ویلا شهرکی با نگهبان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 310 متر

ویلا دوبلکس شهرکی در دریاکنار

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا شهرکی لوکس در دریا کنار

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا داخل شهرک در رویان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان در نور

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا شهرکی شمال محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا داخل شهرک برند جاافتاده

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا فلت داخل شهرکی برند در محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی جنگلی در نور

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا باغ داخل شهرک برند محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 510 متر

خرید ویلا شهرکی قیمت مناسب

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا شهرکی طرح رومی در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی چمستان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

خرید ویلا داخل شهرکی برند

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا شهرکی شیک در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا مبله شهرکی محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

خرید ویلا شهرکی با نگهبانی 24ساعته

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا شهرکی لاکچری

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا ارزان داخل شهرکی برند

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا شهرکی با امنیت بالا

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر
1 2 3

ويلا شهرکي

مشتريان عزيز و گرامي از اينکه از سايت املاک کيان خصوصا بخش ويلا شهرکي بازديد به عمل مي آوريد کمال تشکر را از شما عزيزان داريم .

براي شما عزيزان لازم مي دانيم جملاتي کوتاه درباره ويلا شهرکي بيان نماييم . بي اغراق بالاي 90 درصد از مشتريان گرامي در موقع خريد ويلا تمايل دارند که

ويلاي شهرکي انتخاب نمايند يا ويلا شهرکي در شمال مطمئنا جزء اولين الويت

آنها جهت خريد ويلا مي باشد مخصوصا ويلا شهرکي در آمل يا ويلا شهرکي در

محمودآباد يا ويلا شهرکي در نور يا حتي ويلا شهرکي در چمستان و ويلا شهرکي در زيبا کنار.

ويلا شهرکي به مجموعه چند ويلا گفته مي شود که در فضاي محدود و حصار

شده داراي امکانات مستقل و کامل در داخل يک روستا يا کنار و حاشيه روستا

داخل بافت روستا قرار دارد و عموما داراي امکانات خاص مي باشد که ويلا

شهرکي را از ساير ويلاها متمايز مي کند که از قبيل فضاي سبز ، نگهباني 24

ساعته ، دوربين مداربسته ، در بعضي مواقع زمين ورزش ، استخر و … مي باشد.
ویلا شهرکی
ويلا شهرکي در شهرهاي مختلف مي تواند با هم متفاوت باشد مثلا ويلا

شهرکي در آمل يا ويلا شهرکي در چمستان با ويلا شهرکي در نور و ويلا

شهرکي در سرخرود از بعضي جوانب با هم فرق دارند مثلا ويلا شهرکي در آمل و

ويلا شهرکي در چمستان در داخل شهرک فضا بيشتري دارو درخت و گل و گياه و

زيبايي هاي خاص که فضاي شهرک را پر مي کند . ولي ويلا در رويان يا ويلا

شهرکي در نور و ويلا شهرکي در محمودآباد نوع فضاي سبز و باغ و گل و گياه

بيشتر متناسب با رطوبت بالاي کنار ساحل بوده و بوي دريا را داخل شهرک حس مي کنيد.

البته بسته به تقاضاي شما بزرگواران ما مي توانيم ويلا شهرکي ارزان و مناسب يا ويلا شهرکي لوکس و درجه يک خدمت شما ارائه کنيم .

اين را هم متذکر مي شويم که شرايط و نحوه زندگي و استفاده از ويلا شهرکي

در داخل شهرک با ويلا غير شهرکي حتما متفاوت بوده و در ويلا شهرکي

خريداران بايد پايبند به اصل و قوانين شهرک بوده و از آن تبعيت کنند.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید