فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا شهرکی ارزان در کلوده

9,700,000,009 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9,700,000,009 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی دوبلکس

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی نما رومی

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا شهرکی جنگلی در نور

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا داخل شهرک شمال

1,150,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,150,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی زیر قیمت در فریدونکنار

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا شهرکی نزدیک جاده اصلی

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا شهرکی در نور

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا شهرکی آمل

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا داخل شهرک با ویلاهای یک شکل

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا شهرکی

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا شهرکی تا 150 میلیون

670,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

670,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا دوبلکس شهرکی

900,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 170 متر

خرید بهترین ویلا شهرکی در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا شهرکی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا لاکچری داخل شهرک سرخرود

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا نیم پیلوت شهرکی در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت مدرن در شمال

1,650,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا ارزان شهرکی نما رومی

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

ویلا فروشی شمال داخل شهرک جاافتاده

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

بهترین ویلا دوبلکس در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

ویلا فروشی شمال ارزان داخل شهرک

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

بهترین ویلا شهرکی در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

خرید ویلا شمال داخل شهرک

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا شهرکی اقساطی در شمال

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا همکف شهرکی در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا شهرکی با نگهبان محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی با ویو جنگلی محمودآباد

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

خرید ویلا نیم پیلوت در کلوده

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا داخل شهرک جاافتاده محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

ویلا زیر قیمت محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا داخل شهرک در محمودآباد

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا فروشی شمال داخل شهرک

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا چمستان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

فروش ویلا در محمودآباد اقساط

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شیک و زیبا در محمودآباد

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا شهرکی شمال خرید

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

ویلا شهرکی لوکس در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی با ویلاهای یک شکل

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

خرید ویلا شهرکی دوبلکس محمودآباد

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد

3,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

ویلا شهرکی با ویلاهای یک شکل

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

فروش ویلا در شهرکی قدیمی و جاافتاده

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا شهرکی مازندران

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

خرید ویلا شمال شهرکی

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا در محمودآباد شمال

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

فروش ویلا شهرکی با نگهبانی محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا شهرکی در شمال مازندران

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

فروش ویلا شمال شهرکی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

خرید ویلا لوکس شهرکی

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 218 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 218 متر

ویلا دوبلکس شهرکی محموداباد

4,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

فروش ویلا شهرکی محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 275 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 275 متر

خرید ویلا لوکس در ویلا شمال

3,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی ویلا شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا داخل شهرک در محمودآباد شمال

1,050,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا طرح رومی جنگلی در شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی در شمال 109

980,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا تریبلکس داخل شهرک در محمودآباد

3,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر
1 2 3

ويلا شهرکي

مشتريان عزيز و گرامي از اينکه از سايت املاک کيان خصوصا بخش ويلا شهرکي بازديد به عمل مي آوريد کمال تشکر را از شما عزيزان داريم .

براي شما عزيزان لازم مي دانيم جملاتي کوتاه درباره ويلا شهرکي بيان نماييم . بي اغراق بالاي 90 درصد از مشتريان گرامي در موقع خريد ويلا تمايل دارند که

ويلاي شهرکي انتخاب نمايند يا ويلا شهرکي در شمال مطمئنا جزء اولين الويت

آنها جهت خريد ويلا مي باشد مخصوصا ويلا شهرکي در آمل يا ويلا شهرکي در

محمودآباد يا ويلا شهرکي در نور يا حتي ويلا شهرکي در چمستان و ويلا شهرکي در زيبا کنار.

ويلا شهرکي به مجموعه چند ويلا گفته مي شود که در فضاي محدود و حصار

شده داراي امکانات مستقل و کامل در داخل يک روستا يا کنار و حاشيه روستا

داخل بافت روستا قرار دارد و عموما داراي امکانات خاص مي باشد که ويلا

شهرکي را از ساير ويلاها متمايز مي کند که از قبيل فضاي سبز ، نگهباني 24

ساعته ، دوربين مداربسته ، در بعضي مواقع زمين ورزش ، استخر و … مي باشد.
ویلا شهرکی
ويلا شهرکي در شهرهاي مختلف مي تواند با هم متفاوت باشد مثلا ويلا

شهرکي در آمل يا ويلا شهرکي در چمستان با ويلا شهرکي در نور و ويلا

شهرکي در سرخرود از بعضي جوانب با هم فرق دارند مثلا ويلا شهرکي در آمل و

ويلا شهرکي در چمستان در داخل شهرک فضا بيشتري دارو درخت و گل و گياه و

زيبايي هاي خاص که فضاي شهرک را پر مي کند . ولي ويلا در رويان يا ويلا

شهرکي در نور و ويلا شهرکي در محمودآباد نوع فضاي سبز و باغ و گل و گياه

بيشتر متناسب با رطوبت بالاي کنار ساحل بوده و بوي دريا را داخل شهرک حس مي کنيد.

البته بسته به تقاضاي شما بزرگواران ما مي توانيم ويلا شهرکي ارزان و مناسب يا ويلا شهرکي لوکس و درجه يک خدمت شما ارائه کنيم .

اين را هم متذکر مي شويم که شرايط و نحوه زندگي و استفاده از ويلا شهرکي

در داخل شهرک با ويلا غير شهرکي حتما متفاوت بوده و در ويلا شهرکي

خريداران بايد پايبند به اصل و قوانين شهرک بوده و از آن تبعيت کنند.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید