فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

ویلا تریبلکس استخردار در شمال کد1956

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا باغ لوکس استخردار در شمال کد 1953

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا لوکس شهرکی در محمودآباد کد 1944

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا لاکچری در مازندران کد 1943

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا لوکس در شمال کد 1934

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا در شمال کد 1931

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1918

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلامدرن و لوکس استخردار کد 1910

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا لوکس در محمودآباد کد 1903

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا نیم پیلوت لوکس محمودآباد کد 1902

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا باغ دوبلکس لوکس جنگلی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا باغ لوکس با شرایط اقساطی در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا همکف ارزان لوکس در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس لوکس طرح رومی محمودآباد

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

لوکس ویلا دوبلکس

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

کاخ ویلا لاکچری استخردار در شمال

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا مدرن استخر در شمال

2,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا جنگلی لوکس در شهرک شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا دوبلکس

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید و فروش ویلا دوبلکس لوکس

1,600,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا باغ لوکس در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

لوکس ترین ویلا باغ شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لوکس محموداباد

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لوکس در بهترین شهرک های محمودآباد

2,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید زیباترین ویلا در محمودآباد شمال

4,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لوکس شهرکی سنددار شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا لوکس اقساطی در شمال

1,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لوکس با ویو ابدی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا شهرکی دوبلکس لوکس در محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر
1 2 3 6

ویلا لوکس

معمولا در موقع خرید هر چیز لوکس آن مورد پسند همگان می باشد چه رسد

به اینکه موضوع خرید ، خرید ویلا باشد پس حتما ویلا لوکس یا ویلا لاکچری اولویت اول در خرید ویلا در شمال می باشد .

ویلا لوکس در شمال می تواند رویای هر هموطن عزیز باشد که خریدن ویلا لوکس

و ویلا لاکچری در شمال در واقع شاید رسیدن به آرزو و رویای عزیز هموطن مان خواهد بود .

ویلا لوکس یعنی برآورده شدن تمام خواسته خریدار در خرید ویلا وقتی هدف و موضوع خرید ویلا لوکس و ویلا لاکچری در شمال باشد.

حتما با تلاش و سعی و کمی همت و همکاری با جان و دل ما به این هدف خواهید رسید .
ویلا لوکس
ویلا لوکس یعنی ویلایی زیبا ، ویلا لوکس یعنی ویلا با ویو عالی ، ویلا لوکس یا

ویلا لاکچری یعنی ویلا با تراس زیبا ، ویلا لاکچری و ویلا لوکس در شمال یعنی

ویلا دارای حیاط و دار و درخت چشم نواز ، ویلا لوکس یا ویلا لاکچری یعنی ویلا در

جایی بسیار عالی ، ویلا لوکس یا ویلا لاکچری یعنی ویلا دارای استخر رویایی ،

ویلا لوکس یا ویلا لاکچری یعنی ویلا با باغ و باغچه و حیاط سازی چشم نواز ، خلاصه ویلا لوکس و ویلا لاکچری در شمال یعنی همه چی .

ما در اینجا ادعا می کنیم که توان این را داریم که بهترین ویلا لوکس ارزان و

قشنگ ترین ویلای لاکچری ارزان و چشم نوازترین ویلا لوکس و لاکچری را به شما ارائه می دهیم .

رسیدن به ویلایی لوکس و ویلایی قشنگ و لاکچری دور از دسترس نیست

اگر به ما اعتماد کنید ما در شمال ایران قشنگ ترین و زیباترین و رویایی ترین

ویلاها را که همان ویلاهای لاکچری و ویلاهای لوکس می باشد که صد البته

ویلای لاکچری ارزان و ویلا لوکس ارزان قیمت به شما بزرگواران ارائه می دهیم .

ما را امتحان کنید حتما سربلند خواهیم بود.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید