ملک برای ویلا لوکس

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

خرید ویلا لوکس استخردار – محمودآباد 2045

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلا مدرن جنگلی محمودآباد کد 2041

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا لوکس و مدرن _ محمودآباد کد 2040

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا مدرن و استخردار_محمودآباد کد2039

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا مدرن استخردار-محمودآباد 300مترکد2029

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا دوبلکس رومی – نور 240 متر کد2024

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا مدرن و لوکس- محمودآباد250متر کد2019

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا لوکس با سند – محمودآباد کد2015

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا لوکس – محمودآباد استخردار 260 متر کد 2007

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا دوبلکس لوکس – محمودآباد 280 متر کد 2003

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا لوکس – محمودآباد 280 متر کد 1998

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا لوکس نما رومی – چمستان امیرآباد کد 1995

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا لوکس مبله – محمودآباد 250متر کد 1983

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا تریبلکس استخردار در شمال کد1956

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا باغ لوکس استخردار در شمال کد 1953

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا لوکس شهرکی در محمودآباد کد 1944

2,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا لاکچری در مازندران کد 1943

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا لوکس در شمال کد 1934

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا در شمال کد 1931

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1918

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلامدرن و لوکس استخردار کد 1910

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا لوکس در محمودآباد کد 1903

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا نیم پیلوت لوکس محمودآباد کد 1902

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا باغ دوبلکس لوکس جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا باغ لوکس با شرایط اقساطی در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا همکف ارزان لوکس در شمال

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس لوکس طرح رومی محمودآباد

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

لوکس ویلا دوبلکس

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

کاخ ویلا لاکچری استخردار در شمال

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا مدرن استخر در شمال

2,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی لوکس در شهرک شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا دوبلکس

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر
1 2 3 5
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید