ملک برای ویلا لوکس

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس نزدیک جنگل

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس منطقه جنگلی شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس شهرکی با سند

3,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا جنگلی دوبلکس شمال

650,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لاکچری با ویو جنگلی

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی در ونوش و رویان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید کاخ ویلا لوکس در شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس شهرکی با نگهبانی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا اقساطی در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ دوبلکس لوکس در نور

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس شهرکی در شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس لوکس در مازندران شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا لوکس جنگلی

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید باغ ویلا شهرکی سنددار

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 502 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 502 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی لوکس سعادت آباد چمستان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا جنگلی لوکس

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس استخردار در منطقه جنگلی

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس کنار جنگل شمال

2,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ لوکس در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

کاخ ویلا در شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس در فریدونکنار

3,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی لوکس

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا لوکس در شمال

3,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شیک در شمال

3,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لاکچری در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس مدرن

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس در محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

گرانترین ویلا استخردار در مازندران

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لاکچری محمودآباد شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا لوکس شهرکی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا همکف لوکس در شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

عکس ویلا شمال

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر
1 3 4 5
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید