فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا نیم پیلوت شهرکی در کلوده

930,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

930,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا شرایطی در محمودآباد

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا فروشی نیم پیلوت در شمال

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت در بهترین منطقه شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد 1747

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شمال با شرایط عالی

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در رویان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا لوکس نیم پیلوت

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت در محمودآباد شمال

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا نیم پیلوت زیر قیمت

920,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

920,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا طرح رومی شیک در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی با نگهبان محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

ویلا نیم پیلوت شیک محمودآباد شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

ویلا نیم پیلوت متراژ بالا

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی محموداباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا نیم پیلوت لوکس

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت در مجموعه تهرانی نشین

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا نیم پیلوت نما سنگ

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محمودآباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 235 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 235 متر

ویلا نیم پیلوت استخردار

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

باغ ویلا نیم پیلوت در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا نیم پیلوت مجموعه تهرانی نشین

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا نیم پیلوت داخل شهرک

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در آمل

290,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا قیمت مناسب نما رومی 

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا نما رومی شهرکی در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

فروش ویلا نیم پیلوت چمستان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا نیم پیلوت سنددار

760,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

760,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت نما سنگ شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

قیمت ویلا نیم پیلوت در محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا اقساطی نیم پیلوت در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا نیم پیلوت با ویو جنگلی

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا مبله شهرکی در شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا نیم پیلوت ویو شالیزار

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا نیم پیلوت اقساطی در محمودآباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

ویلا جنگلی نیم پیلوت در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا نیم پیلوت در مازندران

1,480,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,480,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی در کلوده

1,400,000,000 تومان
220 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
220 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی در محموداباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا نیم پیلوت نما رومی در محمودآباد

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا شمال مناسب ترین قیمت

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی محموداباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا لوکس داخل شهرک

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 380 متر

ویلا نیم پیلوت در سرخرود

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا داخل شهرک جنگلی

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا شمال با نما سنگ کاری شده

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا نیم پیلوت شمال

340,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

340,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا نیم پیلوت در کلوده

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

خرید ویلا شمال با ویو جنگلی

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در سرخرود

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا نیم پیلوت اقساطی در نور

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا فروشی در چمستان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا ارزان قیمت در شمال

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی سعادت آباد چمستان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا در شمال نیم پیلوت اقساطی

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا نیم پیلوت در امیر آباد چمستان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی در شمال

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

ویلا نیم پیلوت اقساطی در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا جنگلی نیم پیلوت داخل شهرک

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا در شمال اقساطی

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا جنگلی

950,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا نیم پیلوت

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ارزانترین ویلا در شمال

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی تا 150 میلیون

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا جنگلی محمودآباد شمال

400,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 240 متر

خرید ویلا شمال نیم پیلوت

1,370,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,370,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

فروش ویلا نیم پیلوت اقساطی در شمال

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 255 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 255 متر

ویلا نیم پیلوت شمال

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

خرید ویلا ارزان در شمال محمودآباد

740,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

740,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا فروشی شمال داخل شهرک

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید و فروش ویلا شمال ارزان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا لوکس و ارزان در شمال

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا نیم پلوت محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا نیم پیلوت

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
1 2

ویلا نیم پیلوت
خرید ویلا نیم پیلوت که می تواند تک خواب باشد یا ویلا نیم پیلوت می تواند

دو خواب باشد یا حتی ویلا نیم پیلوت می تواند سه خواب باشد

که درخواست تعداد پیشنهادی از مردم عزیز کشور می باشد .

خرید ویلا نیم پیلوت یعنی خرید ویلا با قیمت مناسب ،

خرید ویلا نیم پیلوت یعنی خرید ویلا ارزان قیمت

شما با خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

یعنی ویلایی خریداری نمودید که دو خواب یا سه خواب دارد

شما با خرید ویلا نیم پیلوت در شمال یعنی صاحب ویلایی میشوید

که پارکینگ برای اتومبیل شما دارد

شما با خرید ویلا نیم پیلوت در مازندران یعنی مالک ویلایی گشتید

که یک خواب مستقل یا حتی 2 خواب مستقل

از ویلا در سطحی بالاتر از کل ویلای شما دارد .

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال خصوصا خرید ویلا نیم پیلوت با قیمت مناسب

مطمئنا بیشترین آمار خرید ویلا در شمال را شامل می باشد .

باید خاطر نشان کنیم که خرید ویلا نیم پیلوت در شمال در واقع همان ویلا تک

خواب بالا یا ویلا 2 خواب بالا می باشد که خیلی ها به این نام ها نیز ویلا نیم

پیلوت را می شناسند .

اگر ما را به عنوان مشاور خود در خرید ویلا در شمال قبول داشته باشید

پیشنهاد ما برای خرید ویلا در شمال خرید ویلا نیم پیلوت می باشد .

چون خرید ویلا نیم پیلوت در شرایط کنونی بودجه و میزان زیادی نیاز نخواهد

داشت و همچنین شما با خرید یک ویلا نیم پیلوت در شمال که می تواند

ویلا نیم پیلوت ارزان قیمت یا ویلا نیم پیلوت باقیمت مناسب باشد
ویلا نیم پیلوت
می توانید از امکانات و زیبایی های بالقوه و بالفطره شمال لذت ببرید

شما با خرید یک ویلا نیم پیلوت لوکس یا با خرید یک ویلا نیم پیلوت

لاکچری می توانید هر وقت اراده کردید در شمال باشید .

شما با خرید یک باغ و ویلا نیم پیلوت در شمال می توانید

از همه جور میوه ها و مرکبات شمال نیز بهره مند باشید .

پس با ما تماس بگیرید برای خرید یک ویلا نیم پیلوت شهرکی

با ما تماس بگیرید برای خرید ویلا نیم پیلوت لوکس و لاکچری

با ما تماس بگیرید برای خرید باغ ویلا نیم پیلوت

با ما تماس بگیرید برای خرید ویلا نیم پیلوت محمودآباد

منتظر تماس شما در هر لحظه و همه جا هستیم

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید