ملک برای ویلا نیم پیلوت

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا نیم پیلوت در منطقه جنگلی – محمودآباد کد 2176

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

خرید ویلا شهرکی مبله در شمال کد 1962

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا در حومه محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی در کلوده

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا شرایطی در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا فروشی نیم پیلوت در شمال

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت در بهترین منطقه شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد 1747

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی زیر قیمت محموداباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شمال با شرایط عالی

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در رویان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا لوکس نیم پیلوت

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت در محمودآباد شمال

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا نیم پیلوت زیر قیمت

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا طرح رومی شیک در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی با نگهبان محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

ویلا نیم پیلوت متراژ بالا

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی محموداباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا نیم پیلوت لوکس

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت در مجموعه تهرانی نشین

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا نیم پیلوت نما سنگ

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محمودآباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 235 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 235 متر

ویلا نیم پیلوت استخردار

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

باغ ویلا نیم پیلوت در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا نیم پیلوت مجموعه تهرانی نشین

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا نیم پیلوت داخل شهرک

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در آمل

290,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا قیمت مناسب نما رومی 

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا نما رومی شهرکی در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

فروش ویلا نیم پیلوت چمستان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا نیم پیلوت سنددار

760,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

760,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت نما سنگ شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

قیمت ویلا نیم پیلوت در محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید