فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا نیم پیلوت ارزان کلوده

570,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

570,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا همکف قیمت مناسب

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا روستایی ارزان در کلوده محمودآباد

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا ارزان در شمال 1

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا ارزان بین آمل و محموداباد

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا ارزان شهرکی در کلوده

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا رومی ارزان در شمال

370,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

370,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا شهرکی سنددار ارزان در شمال

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا ارزان اقساطی در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی ارزان قیمت

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا ارزان در شمال محموداباد

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا ارزان شهرکی در محموداباد

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی با قیمت ارزان در محموداباد

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا ارزان کنار باغ میوه

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلای ارزان قیمت

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر
1 2 3 11
مشاوره رایگان برای شما