فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا ارزان دوبلکس محمودآباد

200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر
200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا ارزان در آمل

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر
300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا ارزان محمودآباد

330,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر
330,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

ویلا فلت ارزان در شمال

350,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
350,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان شمال

240,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 190 متر
240,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 190 متر

ویلا همکف شهرکی ارزان در شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر
250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

خرید ویلا ارزان در محمودآباد

280,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر
280,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

فروش ویلا ارزان در شمال

200,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر
200,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا شهرکی زیر قیمت در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر
350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

فروش ویلا ارزان و قیمت مناسب

340,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر
340,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر
270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان جنگلی محموداباد

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر
300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر
1 2 3 9