فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا همکف شهرکی ارزان در شمال

250,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 180 متر مساحت زمین
250,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 180 متر مساحت زمین

خرید ویلا ارزان در محمودآباد

280,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 200 متر مساحت زمین
280,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 200 متر مساحت زمین

فروش ویلا ارزان در شمال

200,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 230 متر مساحت زمین
200,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 230 متر مساحت زمین

ویلا اقساطی داخل شهرک

270,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر مساحت زمین
270,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر مساحت زمین

ویلا ارزان

270,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 230 متر مساحت زمین
270,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 230 متر مساحت زمین

خرید ویلا جنگلی آمل

320,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 260 متر مساحت زمین
320,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 260 متر مساحت زمین

ویلا باغ ارزان قیمت در شمال

260,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 600 متر مساحت زمین
260,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 600 متر مساحت زمین

ویلا ارزان همکف روستایی

220,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 250 متر مساحت زمین
220,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 250 متر مساحت زمین

خرید ویلا ارزان در مازندران

95,000.000 تومان
1 خواب 1 حمام 110 متر مساحت زمین
95,000.000 تومان
1 خواب 1 حمام 110 متر مساحت زمین

خرید ویلا استخردار ارزان در شمال

260,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 200 متر مساحت زمین
260,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 200 متر مساحت زمین

عکس ویلا ارزان شمال

350,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 230 متر مساحت زمین
350,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 230 متر مساحت زمین

خرید ویلا ارزان در شمال مازندران

250,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 250 متر مساحت زمین
250,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 250 متر مساحت زمین
1 2 3 6