فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا نیم پیلوت

340,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر
340,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر

ویلا ارزان محمودآباد

300,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر
300,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر

پیش فروش ویلا در شمال

230,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 160 متر
230,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 160 متر

خرید ویلا ارزان در شمال

280,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 300 متر
280,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 300 متر

خرید ویلا شمال همکف

270,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 200 متر
270,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 200 متر

خرید ویلا ارزان شهرکی شمال

280,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 240 متر
280,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 240 متر

خرید ویلا جنگلی ارزان محمودآباد

290,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 220 متر
290,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 220 متر

خرید ویلا ارزان روستایی شمال

260,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 200 متر
260,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 200 متر

ویلا شهرکی همکف ارزان محمودآباد

270,000,000 تومان
2 خواب 3 حمام 200 متر
270,000,000 تومان
2 خواب 3 حمام 200 متر

ویلا دوبلکس ارزان در شمال

380,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 200 متر
380,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 200 متر

ویلا جنگلی ارزان در شمال

340,000,000 تومان
2 خواب 3 حمام 220 متر
340,000,000 تومان
2 خواب 3 حمام 220 متر

خرید ویلا باغ روستایی

450,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 1000 متر
450,000,000 تومان
2 خواب 1 حمام 1000 متر
1 9 10 11
کمک خواستن؟ گپ زدن با ما