فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا جنگلی دوبلکس در محمودآباد

420,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 300 متر مساحت زمین
420,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 300 متر مساحت زمین

ویلا جنگلی بابلسر

350,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 280 متر مساحت زمین
350,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 280 متر مساحت زمین

ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

700,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 260 متر مساحت زمین
700,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 260 متر مساحت زمین

ویلا باغ با ویوی جنگلی در شمال

370,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 350 متر مساحت زمین
370,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 350 متر مساحت زمین

خرید ویلا باغ شمال

400,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 380 متر مساحت زمین
400,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 380 متر مساحت زمین

ویلا شهرکی قیمت مناسب محمودآباد

300,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر مساحت زمین
300,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر مساحت زمین

ویلا جنگلی در ونوش نوشهر

460,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 270 متر مساحت زمین
460,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 270 متر مساحت زمین

خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

330,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 250 متر مساحت زمین
330,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 250 متر مساحت زمین

خرید ویلا جنگلی با نما سنگ

480,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 300 متر مساحت زمین
480,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 300 متر مساحت زمین

خرید ویلا نیم پیلوت ویوی جنگلی

450,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 320 متر مساحت زمین
450,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 320 متر مساحت زمین

خرید ویلا چسبیده به جنگل

380,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 270 متر مساحت زمین
380,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 270 متر مساحت زمین

ویلا جنگلی ارزان

290,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر مساحت زمین
290,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر مساحت زمین
1 2 3 7