فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا ارزان با ویو ابدی

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نما رومی منطقه جنگلی شمال

460,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
460,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا جنگلی شیک در محمودآباد شمال

380,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
380,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا جنگلی در نور

500,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
500,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا ارزان جنگلی محمودآباد

350,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر
350,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

650,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
650,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا نزدیک جنگل نما رومی

600,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر
600,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا جنگلی شیک در شمال

600,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر
600,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا جنگلی دوبلکس در محمودآباد

420,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
420,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا جنگلی بابلسر

350,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر
350,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 260 متر
700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 260 متر

ویلا باغ با ویوی جنگلی در شمال

370,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر
370,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر
1 2 3 10