فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا جنگلی شمال

430,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر
430,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

ویلا دوبلکس نما رومی شمال

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا نیم پیلوت نزدیک جنگل

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا جنگلی محمودآباد شمال

830,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
830,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید و فروش ویلا جنگلی

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر
400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا دوبلکس جنگلی در مازندران

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا ارزان با ویو ابدی

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نما رومی منطقه جنگلی شمال

460,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
460,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا جنگلی شیک در محمودآباد شمال

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا جنگلی در نور

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا ارزان جنگلی محمودآباد

350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر
350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
1 2 3 4 5 16
کمک خواستن؟ گپ زدن با ما